Google Maps Platform gaming services Reference

این بخش مستنداتی را درباره APIهایی که خدمات بازی پلتفرم Google Maps را تشکیل می دهند ارائه می کند

Maps SDK for Unity API مرجع

اسناد مرجع Maps SDK for Unity جزئیات فنی درباره فضاهای نام، کلاس‌ها و روش‌هایی که Maps SDK for Unity API را تشکیل می‌دهند، ارائه می‌کند.

مرجع API مکان های قابل پخش

مستندات مرجع Playable Locations API جزئیات فنی را در مورد منابع REST و فراخوانی روش از راه دور (gRPC) که API را تشکیل می دهند، ارائه می دهد.