Omówienie pakietu Maps SDK na Unity

Pakiet Maps SDK na Unity to zestaw narzędzi, usług i gotowych zasobów, które rozszerzają środowisko programistyczne Unity o funkcje, które pozwalają łatwo tworzyć gry mobilne.

Obiekt GameObject Statua Wolności

Pakiet SDK zapewnia dostęp do wysokiej jakości danych geograficznych z bazy danych Map Google. Biblioteka klienta pobiera dane geograficzne w czasie działania i generuje świat gry na podstawie fizycznej lokalizacji gracza. Pakiet SDK udostępnia mapy bazowe najwyższej dostępnej jakości, a na nich renderuje obiekty geograficzne, takie jak budynki (stopa + wysokość), pomniki, drogi i obszary wodne, w postaci teksturowanych siatek 3D (czyli obiektów Unity GameObjects).

Wszystkie obiekty GameObjects składają się z tych komponentów: Transform (Przekształcenie), Mesh Renderer (Mechanizm renderowania siatki) i Mesh Filter (Filtr siatki). To dobry punkt wyjścia do dostosowania obiektów geograficznych za pomocą stylu i efektów, takich jak Rigidbody, Collider i Materials. Pakiet SDK zapewnia dostęp do etapów potoku tworzenia obiektu GameObject, co pozwala dostosować sposób tworzenia obiektów geograficznych oraz renderowania. Obiekty geograficzne obejmują też właściwość MapFeatureMetadata, która zawiera element placeId oraz name obiektu geograficznego.

Obsługiwane platformy

Chociaż Unity obsługuje wdrażanie gier na ponad 25 platformach, pakiet Maps SDK dla Unity obsługuje wdrażanie tylko na platformach mobilnych iOS i Android.