GoogleHarita.OnMyButtonButtonClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

Konumum düğmesi tıklandığında kullanılacak geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boole
onMyLocationButtonClick()
Konumum düğmesi tıklandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut boole onMyLocationButtonClick ()

Konumum düğmesi tıklandığında çağrılır.

Bu numara, Android kullanıcı arayüzü mesaj dizisinde çağrılır.

Kullanıcının mevcut konumunu öğrenmeniz gerekiyorsa com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi'yi kullanın.

İadeler
  • true, etkinliği görüntüleyen kişiyi tükettiyse (ör. varsayılan davranış gerçekleşmemelidir), aksi takdirde false (varsayılan davranış gerçekleşmelidir). Varsayılan davranış, kameranın kullanıcı konumuna ortalanacak şekilde taşınmasıdır.