GoogleMap.OnMapLongClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnMapLongClickListener

Kullanıcı haritaya uzun bastığında geri çağırma arayüzü.

Dinleyiciler, Android kullanıcı arayüzü ileti dizisinde çağrılacak.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onMapLongClick(LatLng noktası)
Kullanıcı yalnızca haritadaki yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediyse harita üzerinde uzun basma hareketi yaptığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz onMapLongClick (LatLng noktası)

Kullanıcı yalnızca haritadaki yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediyse harita üzerinde uzun basma hareketi yaptığında çağrılır. Bu yöntemin uygulamaları her zaman Android kullanıcı arayüzü mesaj dizisinde çağrılır.

Parametreler
puan Basılan yer (ekran noktasından yansıtılan) nokta.