GoogleMap.CancelableGeri çağırma

herkese açık statik arayüz GoogleMap.CancelableCallback

Bir görev tamamlandığında veya iptal edildiğinde raporlama yapmak için geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onCancel()
Bir görev iptal edildiğinde çağrılır.
soyut, geçersiz
onFinish()
Bir görev tamamlandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz onCancel ()

Bir görev iptal edildiğinde çağrılır.

herkese açık soyut geçersiz onFinish ()

Bir görev tamamlandığında çağrılır.