Metoda GetGetListEntry

Ta metoda zwraca dla użytkownika wpis na liście oczekujących na podstawie podanego identyfikatora wpisu na liście oczekujących. Funkcja Zarezerwuj z Google będzie okresowo wywoływać tę funkcję w celu uzyskania powiadomień o wpisie na liście oczekujących użytkownika. Pozycje na liście oczekujących można pobrać przez 30 dni od momentu utworzenia.

Wyślij prośbę

Żądanie otrzymania listy oczekujących

Wartość zwrotu

Odbierz odpowiedź listy oczekujących


// Get the waitlist entry corresponding to the provided waitlist entry ID.
message GetWaitlistEntryRequest {
  // Required. The partner-provided waitlist entry ID to request info for.
  string waitlist_entry_id = 1;
}

// Response with the waitlist entry corresponding to the provided
// waitlist entry ID.
message GetWaitlistEntryResponse {
  // Required. The partner-provided information about a user’s waitlist entry.
  WaitlistEntry waitlist_entry = 1;
}