Włącz logowanie automatyczne w aplikacjach i na stronach internetowych

Jeśli Twoja aplikacja korzystająca z funkcji Smart Lock na hasła współużytkuje z Twoją witryną bazę danych użytkowników – lub jeśli Twoja aplikacja i witryna korzystają z usług sfederowanych dostawców logowania, takich jak Logowanie przez Google – możesz powiązać aplikację ze stroną, aby użytkownik zapisywał swoje dane logowania, a następnie automatycznie logował się zarówno w aplikacji, jak i w witrynie.

Aby powiązać aplikację z witryną, zadeklaruj powiązania, hostując w swojej witrynie plik JSON Digital Asset Links i dodając link do pliku Digital Asset Link do pliku manifestu aplikacji.

Zamieszczając w swojej witrynie deklarację dotyczącą komponentów cyfrowych, umożliwiasz jej też udostępnianie w niej danych autouzupełniania aplikacji na Androidzie 8.0 lub nowszym.

Wymagania wstępne

Domena logowania Twojej witryny musi być dostępna przez HTTPS.

Powiąż aplikację z witryną

 1. Utwórz plik JSON Digital Asset Links.

  Aby na przykład zadeklarować, że witryna https://signin.example.com i aplikacja na Androida o nazwie pakietu com.example mogą udostępniać dane logowania, utwórz plik o nazwie assetlinks.json z tą treścią:

  [{
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "web",
    "site": "https://signin.example.com"
   }
   },
   {
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "android_app",
    "package_name": "com.example",
    "sha256_cert_fingerprints": [
     "F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
    ]
   }
   }]
  

  Pole relation jest tablicą z co najmniej jednym ciągiem znaków opisującym deklarowaną relację. Aby zadeklarować, że aplikacje i witryny mają wspólne dane logowania, podaj ciąg delegate_permission/common.get_login_creds.

  Pole target to obiekt określający zasób, którego dotyczy deklaracja. Te pola identyfikują witrynę:

  namespace web
  site

  Adres URL witryny w formacie https://domain[:optional_port], np. https://www.example.com.

  domain musi być w pełni kwalifikowana, a optional_port musi być pominięty, jeśli używasz portu 443 dla HTTPS.

  Cel site może być tylko domeną główną: nie możesz ograniczyć powiązania aplikacji do określonego podkatalogu. Nie umieszczaj w adresie URL ścieżki (np. ukośnika).

  Subdomeny nie są uznawane za pasujące: oznacza to, że jeśli domain ma wartość www.example.com, domena www.counter.example.com nie jest powiązana z Twoją aplikacją.

  Te pola identyfikują aplikację na Androida:

  namespace android_app
  package_name Nazwa pakietu zadeklarowana w pliku manifestu aplikacji. Przykład: com.example.android
  sha256_cert_fingerprints Odciski cyfrowe SHA256 certyfikatu podpisywania aplikacji. Do wygenerowania odcisku cyfrowego możesz użyć tego polecenia:
  $ keytool -list -v -keystore my-release-key.keystore

  Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji linków do zasobów cyfrowych.

 2. Udostępnij plik JSON protokołu Digital Assets Link w tej lokalizacji w domenie logowania:

  https://domain[:optional_port]/.well-known/assetlinks.json

  Jeśli na przykład Twoja domena logowania to signin.example.com, hostuj plik JSON pod adresem https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json.

  Typ MIME pliku Digital Assets Link musi być w formacie JSON. Upewnij się, że serwer wysyła w odpowiedzi nagłówek Content-Type: application/json.

 3. Upewnij się, że usługodawca hostingowy zezwala Google na pobranie pliku Digital Asset Link. Jeśli masz plik robots.txt, musi on pozwalać agentowi Googlebota na pobranie /.well-known/assetlinks.json. Większość witryn może po prostu zezwolić dowolnemu agentowi automatycznemu na pobieranie plików ze ścieżki /.well-known/, aby inne usługi miały dostęp do metadanych w tych plikach:

  User-agent: *
  Allow: /.well-known/
  

 4. Zadeklaruj powiązanie w aplikacji na Androida.

  1. Dodaj ten wiersz do pliku manifestu w obszarze <application>:

    <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
   
  2. Dodaj do pliku strings.xml zasób tekstowy asset_statements. Ciąg asset_statements to obiekt JSON określający pliki assetlinks.json do wczytania. Musisz zmienić znaczenie wszystkich apostrofów i cudzysłowów użytych w ciągu znaków. Na przykład:

    <string name="asset_statements" translatable="false">
    [{
     \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
    }]
    </string>
   
    > GET /.well-known/assetlinks.json HTTP/1.1
    > User-Agent: curl/7.35.0
    > Host: signin.example.com
   
    < HTTP/1.1 200 OK
    < Content-Type: application/json
   
 5. Opublikuj aplikację w Sklepie Google Play. Aby można było odbierać powiązania, musi on być udostępniony na kanale publicznym.

 6. (Opcjonalnie) Wypełnij i prześlij formularz powiązania usługi Smart Lock na hasła, by potwierdzić, że ten proces został ukończony. Co jakiś czas Google sprawdza, czy informacje o powiązaniach przesyłane za pomocą formularza faktycznie działają. Możemy się z Tobą skontaktować w razie problemów.

Gdy weryfikacja zostanie zakończona, użytkownicy aplikacji będą mogli zapisać swoje dane logowania zarówno w aplikacji, jak i w witrynie, i będą się automatycznie logować w obu tych usługach.

Przykład: powiązanie wielu aplikacji z witryną

Z witryną możesz powiązać wiele aplikacji, wskazując każdą z nich w pliku Digital Assets Link. Aby na przykład powiązać aplikacje com.example i com.example.pro z witryną pod adresem https://signin.example.com/, określ je w pliku JSON hostowanym tutaj https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json:

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://signin.example.com"
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.pro",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
}]

Następnie zadeklaruj powiązanie w obu aplikacjach:

 1. Dodaj ten wiersz do pliku manifestu w obszarze <application>:

  <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
  
 2. Dodaj do pliku strings.xml ten ciąg znaków:

  <string name="asset_statements" translatable="false">
  [{
   \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
  }]
  </string>
  

Przykład: powiązanie aplikacji z wieloma witrynami

Możesz powiązać aplikacje z wieloma witrynami, określając każdą witrynę w pliku Digital Assets Link i umieszczając plik w każdej witrynie. Aby na przykład powiązać aplikacje com.example i com.example.pro z witryną w witrynach https://signin.example.com/ i https://m.example.com/, wskaż te aplikacje i obie witryny w pliku JSON hostowanym pod adresem https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json:

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://signin.example.com"
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://m.example.com"
 },
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.pro",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
}]

Następnie w pliku JSON hostowanym na https://m.example.com/.well-known/assetlinks.json dodaj główny plik Digital Asset Links:

[{
 "include": "https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json"
}]

Na koniec zadeklaruj powiązanie w obu aplikacjach:

 1. Dodaj ten wiersz do pliku manifestu w obszarze <application>:

  <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
  
 2. Dodaj do pliku strings.xml ten ciąg znaków:

  <string name="asset_statements" translatable="false">
  [{
   \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
  }]
  </string>