คำเตือน: ข้อมูลนี้อยู่ภายใต้ นโยบายข้อมูลผู้ใช้ของ Google โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามนโยบาย หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการระงับโครงการหรือการระงับบัญชี
One Tap คือกลไกการลงชื่อเข้าใช้ข้ามแพลตฟอร์มใหม่ของเราสำหรับ Android และเว็บซึ่งสนับสนุนและปรับปรุงข้อมูลรับรองหลายประเภท