Ostrzeżenie: te dane są dostarczane zgodnie z Polityką danych użytkownika Google . Zapoznaj się z zasadami i przestrzegaj ich. Niezastosowanie się do tego może spowodować zawieszenie projektu lub zawieszenie konta.
Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
One Tap to nasz nowy mechanizm logowania się na wiele platform w przypadku Androida i internetu, który obsługuje i upraszcza różne rodzaje danych logowania.
Nowi użytkownicy mogą rejestrować się za pomocą jednego kliknięcia, bez powodowania przerw na ekranie rejestracji. Użytkownicy otrzymują bezpieczne, oparte na tokenach konto bez hasła, które jest chronione Twoją aplikacją za pomocą konta Google.
Powracający użytkownicy mogą zalogować się do Twojej aplikacji jednym kliknięciem na dowolnym urządzeniu niezależnie od tego, czy używają konta Google, czy hasła.