Ostrzeżenie: te dane są dostarczane zgodnie z Polityką danych użytkownika Google . Zapoznaj się z zasadami i przestrzegaj ich. Niezastosowanie się do tego może spowodować zawieszenie projektu lub zawieszenie konta.
One Tap to nasz nowy wieloplatformowy mechanizm logowania dla Androida i Internetu, obsługujący i usprawniający wiele typów danych uwierzytelniających.
Nowi użytkownicy mogą zarejestrować się jednym dotknięciem, bez przerywania przez ekran rejestracji. Użytkownicy otrzymują bezpieczne, oparte na tokenach i bezhasłowe konto w Twojej aplikacji, chronione przez ich konto Google.
Powracający użytkownicy mogą zalogować się do Twojej aplikacji jednym kliknięciem na dowolnym urządzeniu, niezależnie od tego, czy używają konta Google, czy hasła.