Bắt đầu với tính năng đăng nhập bằng một lần chạm và đăng ký

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trước khi bạn thêm tính năng đăng nhập bằng một lần chạm vào ứng dụng, hãy thiết lập API Google và dự án Android.

Thiết lập dự án bảng điều khiển API của Google

 1. Mở dự án của bạn trong API Console hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có dự án.
 2. Trên trang màn hình xin phép bằng OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác. Cụ thể, hãy đảm bảo bạn đã chỉ định URL của chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của ứng dụng.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách Android cho ứng dụng của bạn nếu bạn chưa có mã ứng dụng này. Bạn sẽ cần chỉ định tên gói và chữ ký SHA-1 của ứng dụng.
 4. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách của ứng dụng web nếu bạn chưa có mã này. Bạn có thể để trống trường Nguồn gốc JavaScript được cho phép và URI chuyển hướng được uỷ quyền. Mã ứng dụng khách này đại diện cho máy chủ phụ trợ xác thực của bạn. (Bạn sẽ sử dụng mã ứng dụng khách này khi gọi API Google từ máy chủ, nhưng bạn cần mã này ngay cả khi bạn không cần.)

Đưa các phần phụ thuộc vào dự án Android

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google (google()) vào cả hai mục buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện xác thực Dịch vụ Google Play vào tệp bản dựng (cấp ứng dụng) của mô-đun (thường là app/build.gradle):

  apply plugin: 'com.android.application'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1'
  }
  

Không bắt buộc: Liên kết ứng dụng với trang web

Nếu bạn có một trang web chia sẻ phần phụ trợ đăng nhập của ứng dụng, hãy tạo và xuất bản một tệp liên kết đến tài sản kỹ thuật số để người dùng đăng nhập trên một nền tảng có thể dễ dàng đăng nhập trên nền tảng còn lại.

Các bước tiếp theo

Thêm quy trình đăng nhập bằng một lần nhấn vào ứng dụng.