Tuỳ chỉnh nút Đăng nhập bằng Google

Tuỳ chỉnh kiểu Đăng nhập bằng Google Button, đồng thời sao chép mã HTML và CSS đã tạo vào các trang web của bạn.

--px x --px
brightness_medium
Giao diện
Hình dạng
Văn bản
  • Đăng nhập bằng Google
  • Đăng ký bằng Google
  • Tiếp tục bằng Tài khoản Google
  • Đăng nhập
  • Trái
  • Trung tâm

Mã HTML

Vui lòng sao chép mã vào trang của bạn.

HTML
CSS
Đã sao chép mã!