Migracja mikro: raportowanie i mutacje

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Podczas tej interaktywnej sesji nauczysz się, jak przenieść całą aplikację z interfejsu AdWords API do Google Ads API. Wraz z wybraną przez Ciebie biblioteką klienta przeprowadzamy mikromigrację, która obejmuje zarówno raportowanie, jak i modyfikowanie, a także pokazuje, jak funkcje te współpracują ze sobą.

Zobacz dokument z programowaniem.