item_feed_item

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Element kanału – rozszerzenie.

Zasoby przypisane
klient

Pola z powyższych zasobów można wybrać razem z tym zasobem w klauzulach SELECT i WHERE. Te pola nie będą segmentować danych w klauzuli SELECT.

Podział zasobów na segmenty
ad_group [grupa_reklam]
kampania

Pola z powyższych zasobów wybrane wraz z tym zasobem w klauzulach SELECT i WHERE posegmentują dane.

Pola/segmenty/dane

Na tej stronie znajdują się wszystkie dane i segmenty, które można umieścić w tej samej klauzuli SELECT co w polach extension_feed_item. Jeśli jednak określisz extension_feed_item w klauzuli FROM, niektórych danych i segmentów nie będzie można używać. Użyj filtra, aby wyświetlić tylko pola, których można użyć, gdy w klauzuli FROM została podana wartość extension_feed_item.

Czy extension_feed_item jest podane w klauzuli FROM zapytania?

Pola zasobów
ad_schedules (harmonogramy reklam)
affiliate_location_feed_item.address_line_1
affiliate_location_feed_item.address_line_2
affiliate_location_feed_item.business_name
affiliate_location_feed_item.chain_id
affiliate_location_feed_item.chain_name
affiliate_location_feed_item.city
affiliate_location_feed_item.country_code
affiliate_location_feed_item.phone_number
affiliate_location_feed_item.postal_code
affiliate_location_feed_item.Region
app_feed_item.app_id.
app_feed_item.app_store.
app_feed_item.final_mobile_urls.
app_feed_item.final_url_suffix
app_feed_item.final_urls
app_feed_item.link_text
app_feed_item.tracking_url_template
call_feed_item.call_conversion_action
call_feed_item.call_conversion_reporting_state
call_feed_item.call_conversion_tracking_disabled.
call_feed_item.call_tracking_enabled
call_feed_item.country_code
call_feed_item.phone_number
callout_feed_item.callout_text
urządzenie
data_końcowa
extension_type
hotel_callout_feed_item.language_code
hotel_callout_feed_item.text
id
image_feed_item.image_asset
location_feed_item.address_line_1
location_feed_item.address_line_2
location_feed_item.business_name.
location_feed_item.city
location_feed_item.country_code
location_feed_item.phone_number
location_feed_item.postal_code
location_feed_item.Region
price_feed_item.final_url_suffix
price_feed_item.language_code
price_feed_item.price_offerings,
price_feed_item.price_qualifier
price_feed_item.tracking_url_template
price_feed_item.type,
promotion_feed_item.discount_modifier
promotion_feed_item.final_mobile_urls
promotion_feed_item.final_url_suffix
promotion_feed_item.final_urls
promotion_feed_item.language_code
promotion_feed_item.money_amount_off.amount_micros
promotion_feed_item.money_amount_off.currency_code
promotion_feed_item.occasion
promotion_feed_item.orders_over_amount.amount_micros
promotion_feed_item.orders_over_amount.currency_code
promotion_feed_item.percent_off
promotion_feed_item.promotion_code
promotion_feed_item.promotion_end_date
promotion_feed_item.promotion_start_date
promotion_feed_item.promotion_target
promotion_feed_item.tracking_url_template
resource_name [nazwa_zasobu]
sitelink_feed_item.final_mobile_urls
sitelink_feed_item.final_url_suffix
sitelink_feed_item.final_urls
sitelink_feed_item.line1
sitelink_feed_item.line2
sitelink_feed_item.link_text
sitelink_feed_item.tracking_url_template
data_początkowa
stan
Structured_snippet_feed_item.header
Structured_snippet_feed_item.values
targeting_ad_group [grupa_reklamowa_docelowa]
target_campaign (kampania kierowana)
target_geo_target_constant
target_keyword.match_type
target_keyword.text
text_message_feed_item.business_name
text_message_feed_item.country_code
text_message_feed_item.extension_text
text_message_feed_item.phone_number
text_message_feed_item.text
Segmenty
ad_network_type
click_type
conversion_action
conversion_action_category
conversion_action_name
data
dzień_tygodnia
urządzenie
external_conversion_source
interaction_on_this_extension
miesiąc
miesiąc_roku
kwartał
boks
tydzień
rok
Dane
absolute_top_impression_percent.
wszystkie_konwersje
all_conversions_from_click_to_call
wszystkie_konwersje_z_kierunków
stawka_wszystkie_konwersje_od_interakcji
wszystkie_konwersje_z_menu
all_conversions_from_order
all_conversions_from_other_engagement
all_conversions_from_store_visit
all_conversions_from_store_website
all_conversions_value
średni_cpc
średni_cpm
średni_cpv
kliknięcia
konwersje
współczynnik_konwersji_z_interakcji
conversion_value
cost_micros
cost_per_all_conversions
cost_per_conversion
konwersje na wielu urządzeniach
CTR
wyświetlenia
message_chat_rate
message_chats
message_impressions
phone_calls
phone_impressions
phone_through_rate
top_impression_percent.
value_per_all_conversions
wartość_konwersji
współczynnik obejrzeń filmu
obejrzenia_filmu

item_feed_item.ad_schedules

Opis polaLista niepokrywających się harmonogramów, która określa wszystkie przedziały czasu, w których może się wyświetlać element kanału. Maksymalnie 6 harmonogramów dziennie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdScheduleInfo
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.address_line_1

Opis polaWiersz adresu 1 adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.address_line_2

Opis polaWiersz 2 adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.business_name

Opis polaNazwa firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.chain_id

Opis polaIdentyfikator sieci handlowej, która jest reklamowana jako sprzedawca Twojego produktu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.chain_name

Opis polaNazwa sieci.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.city

Opis polaMiasto, w którym znajduje się firma.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.country_code

Opis polaKod kraju adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.phone_number

Opis polaNumer telefonu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.postal_code

Opis polaKod pocztowy adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.affiliate_location_feed_item.Region

Opis polaProwincja adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.app_feed_item.app_id

Opis polaWłaściwy dla sklepu identyfikator aplikacji docelowej. Ten ciąg nie może być pusty.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.app_feed_item.app_store

Opis polaMagazyn aplikacji, do którego należy aplikacja docelowa. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.AppStoreEnum.AppStore
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.app_feed_item.final_mobile_urls

Opis polaLista możliwych mobilnych adresów URL po wszystkich przekierowaniach między domenami.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

file_feed_item.app_feed_item.final_url_suffix

Opis polaSzablon URL do dołączania parametrów do adresów URL stron docelowych wyświetlanych ze śledzeniem równoległym.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.app_feed_item.final_urls

Opis polaLista możliwych końcowych adresów URL po wszystkich przekierowaniach między domenami. Ta lista nie może być pusta.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda
Opis polaTekst widoczny po wyrenderowaniu linku w reklamie. Ciąg nie może być pusty, a jego długość powinna mieścić się w zakresie od 1 do 25 włącznie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.app_feed_item.tracking_url_template

Opis polaSzablon URL do tworzenia linku monitorującego. Wartość domyślna to "{lpurl}".
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.call_feed_item.call_conversion_action

Opis polaDziałanie powodujące konwersję, któremu można przypisać konwersję telefoniczną. Jeśli nie jest ustawione, używane jest domyślne działanie powodujące konwersję. To pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy parametr call_tracking_enabled ma wartość „true”. W przeciwnym razie to pole jest ignorowane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.call_feed_item.call_conversion_reporting_state

Opis polaWartość pieniężna, która wskazuje, czy to rozszerzenie połączeń ma własne ustawienie konwersji telefonicznych (lub ma je tylko wyłączone) czy zgodne z ustawieniem na poziomie konta.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.CallConversionReportingStateEnum.CallConversionReportingState
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenie_pliku_danych.wywoływanie_pliku_produktu.call_conversion_tracking_disabled

Opis polaJeśli ma wartość Prawda, wyłącz śledzenie konwersji telefonicznych. W tym przypadku nie należy ustawiać parametru call_conversion_action. Opcjonalne.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenie_plik_danych.wywoływanie_pliku_produktu.wywołanie_śledzenia

Opis polaWskazuje, czy śledzenie połączeń jest włączone. Domyślnie śledzenie połączeń nie jest włączone.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

file_feed_item.call_feed_item.country_code

Opis polaWielki dwuliterowy kod kraju reklamodawcy. Ten ciąg nie może być pusty.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenia_plików_produktów.wywoływanie_pliku_danych.numer_telefonu

Opis polaNumer telefonu reklamodawcy, który ma zostać dołączony do reklamy. Ten ciąg nie może być pusty.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

extensions_feed_item.callout_feed_item.callout_text

Opis polaTekst objaśnienia. Ciąg powinien mieć wartość od 1 do 25 włącznie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

list_plików_rozszerzeń.device

Opis polaUrządzenie docelowe.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.FeedItemTargetDeviceEnum.FeedItemTargetDevice
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.end_date_time

Opis polaGodzina zakończenia, w którym ten element kanału jest nieskuteczny i przestanie się wyświetlać. Czas jest podany w strefie czasowej klienta. Użyj formatu "RRRR-MM-DD GG:MM:SS&quot. Przykłady: "2018-03-05 09:15:00" lub "2018-02-01 14:34:30"
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

typ_pliku_rozszerzenia.typ_rozszerzenia

Opis polaTylko dane wyjściowe. Typ rozszerzenia elementu kanału rozszerzenia. To pole jest tylko do odczytu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ExtensionTypeEnum.ExtensionType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenia_plików_produktów.hotel_wyjścia_element_pliku.kod_języka

Opis polaJęzyk tekstu objaśnienia dotyczącego hotelu. Kod języka zgodny ze standardem IETF BCP 47.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

extensions_feed_item.hotel_callout_feed_item.text

Opis polaTekst objaśnienia. Ciąg powinien mieć wartość od 1 do 25 włącznie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

extension_feed_item.id

Opis polaTylko dane wyjściowe. Identyfikator tego elementu kanału. Tylko do odczytu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.image_feed_item.image_asset

Opis polaTo pole jest wymagane. Nazwa zasobu zasobu graficznego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.location_feed_item.address_line_1

Opis polaWiersz adresu 1 adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.location_feed_item.address_line_2

Opis polaWiersz 2 adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.location_feed_item.business_name

Opis polaNazwa firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.location_feed_item.city

Opis polaMiasto, w którym znajduje się firma.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

file_feed_item.location_feed_item.country_code

Opis polaKod kraju adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.location_feed_item.phone_number

Opis polaNumer telefonu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

file_feed_item.location_feed_item.postal_code

Opis polaKod pocztowy adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenie_plik_danych.lokalizacja_plik_danych.prowincja

Opis polaProwincja adresu firmy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

file_feed_item.price_feed_item.final_url_suffix

Opis polaSzablon linku monitorującego w przypadku wszystkich ofert w tym rozszerzeniu cen.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenia_plików_produktów.price_feed_item.language_code

Opis polaKod języka używanego w tym rozszerzeniu cen.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

extensions_feed_item.price_feed_item.price_offerings

Opis polaCeny w tym rozszerzeniu cen.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.PriceOffer
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

rozszerzenie_plik_produktu.price_feed_item.price_qualifier

Opis polaKwalifikator ceny dla wszystkich ofert w tym rozszerzeniu cen.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.PriceExtensionPriceQualifierEnum.PriceExtensionPriceQualifier
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenie_plik_danych.cena_produktu_produktu.tracking_url_template

Opis polaSzablon linku monitorującego w przypadku wszystkich ofert w tym rozszerzeniu cen.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenie_plik_produktu.price_feed_item.type

Opis polaTyp rozszerzenia cen tego rozszerzenia.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.PriceExtensionTypeEnum.PriceExtensionType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.discount_modifier

Opis polaWyliczenie, które modyfikuje kwalifikację rabatu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.PromotionExtensionDiscountModifierEnum.PromotionExtensionDiscountModifier
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.final_mobile_urls

Opis polaLista możliwych mobilnych adresów URL po wszystkich przekierowaniach między domenami.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

file_feed_item.promotion_feed_item.final_url_suffix

Opis polaSzablon URL do dołączania parametrów do adresów URL stron docelowych wyświetlanych ze śledzeniem równoległym.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.final_urls

Opis polaLista możliwych końcowych adresów URL po wszystkich przekierowaniach między domenami. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

file_feed_item.promotion_feed_item.language_code

Opis polaJęzyk promocji. Widoczny jako tag języka BCP 47.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.money_amount_off.amount_micros

Opis polaIlość w mikro 1 milion odpowiada jednej jednostce.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.money_amount_off.currency_code

Opis polaTrzyznakowy kod waluty w standardzie ISO 4217.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.occasion

Opis polaOkazja, dla której była przeznaczona promocja. Jeśli jest ona ustawiona, okres ważności musi mieścić się w zakresie dat powiązanym z wydarzeniem.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.PromotionExtensionOccasionEnum.PromotionExtensionOccasion
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.orders_over_amount.amount_micros

Opis polaIlość w mikro 1 milion odpowiada jednej jednostce.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.orders_over_amount.currency_code

Opis polaTrzyznakowy kod waluty w standardzie ISO 4217.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.percent_off

Opis polaProcent rabatu w promocji w milionowych częściach jednostki. 1 milion to odpowiednik 1 procent. Ta wartość lub wartość parametruMoney_off_amount jest wymagana.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

rozszerzenie_plik_danych_produktu.promotion_item_promotion_code

Opis polaKod, którego użytkownik powinien użyć, aby zakwalifikować się do promocji.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data_pliku_rozszerzenia.item_promotion_item.promotion_end_date

Opis polaData, kiedy promocja kwalifikuje się do wykorzystania.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data_rozszerzenia_produktu.promotion_item_promotion_start_date

Opis polaData rozpoczęcia promocji.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

plik danych_rozszerzenia_produktu.promotion_item.promotion_target

Opis polaDowolny opis kierowania. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.promotion_feed_item.tracking_url_template

Opis polaSzablon URL do tworzenia linku monitorującego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.resource_name

Opis polaNiezmienne. Nazwa zasobu elementu kanału rozszerzenia. Nazwy zasobów elementu kanału rozszerzenia mają format: customers/{customer_id}/extensionFeedItems/{feed_item_id}
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz
Opis polaLista możliwych mobilnych adresów URL po wszystkich przekierowaniach między domenami.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda
Opis polaSufiks końcowego adresu URL dołączany do adresów URL stron docelowych wyświetlanych ze śledzeniem równoległym.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz
Opis polaLista możliwych końcowych adresów URL po wszystkich przekierowaniach między domenami.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda
Opis polaPierwszy wiersz opisu linku do podstrony. Jeśli ta wartość jest ustawiona, należy również ustawić wiersz 2. Długość tego ciągu powinna mieścić się w zakresie od 0 do 35 włącznie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz
Opis polaDrugi wiersz opisu linku do podstrony. Jeśli ta wartość jest ustawiona, musi być również ustawiony wiersz 1. Długość tego ciągu powinna mieścić się w zakresie od 0 do 35 włącznie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz
Opis polaTekst wyświetlany adresu URL linku do podstrony. Ciąg powinien mieć wartość od 1 do 25 włącznie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz
Opis polaSzablon URL do tworzenia linku monitorującego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.start_date_time

Opis polaGodzina rozpoczęcia, w której ten element kanału jest skuteczny i może zacząć się wyświetlać. Czas jest podany w strefie czasowej klienta. Użyj formatu "RRRR-MM-DD GG:MM:SS&quot. Przykłady: "2018-03-05 09:15:00" lub "2018-02-01 14:34:30"
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.status

Opis polaTylko dane wyjściowe. Stan elementu kanału. To pole jest tylko do odczytu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.FeedItemStatusEnum.FeedItemStatus
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.Structured_snippet_feed_item.header

Opis polaNagłówek krótkiego opisu. Ten ciąg nie może być pusty.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.Structured_snippet_feed_item.values

Opis polaWartości we fragmencie kodu. Maksymalny rozmiar tej kolekcji to 10.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaTrue
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

item_feed_item.targeting_ad_group

Opis polaWybrana grupa reklam.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

campaign_feed_item.targeting_campaign

Opis polaKampania, na którą kierujesz reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.targeting_geo_target_constant

Opis polaStała docelowa lokalizacja geograficzna.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.targeting_keyword.match_type

Opis polaTyp dopasowania słowa kluczowego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.KeywordMatchTypeEnum.KeywordMatchType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.targeting_keyword.text

Opis polaTekst słowa kluczowego (maksymalnie 80 znaków i 10 słów).
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.text_message_feed_item.business_name

Opis polaNazwa firmy dołączana do tekstu wiadomości. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

file_feed_item.text_message_feed_item.country_code

Opis polaWielki dwuliterowy kod kraju reklamodawcy. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

extensions_feed_item.text_message_feed_item.extension_text

Opis polaWartość rozszerzenia wiadomości_text wypełniona w aplikacji do obsługi wiadomości.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.text_message_feed_item.phone_number

Opis polaNumer telefonu reklamodawcy, na który zostanie wysłana wiadomość. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

item_feed_item.text_message_feed_item.text

Opis polaTekst wyświetlany w reklamie. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.ad_network_type

Opis polaTyp sieci reklamowej.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.click_type

Opis polaTyp kliknięcia.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ClickTypeEnum.ClickType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_action

Opis polaNazwa zasobu działania powodującego konwersję.
KategoriaSEGMENT
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_action_category

Opis polaKategoria działania powodującego konwersję.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_action_name

Opis polaNazwa działania powodującego konwersję.
KategoriaSEGMENT
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

segment.date

Opis polaData, do której mają zastosowanie dane. Format rrrr-MM-dd, np. 17.04.2018 r.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

segmenty.dzień_tygodnia

Opis polaDzień tygodnia, np. PONIEDZIEŃ.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.device

Opis polaUrządzenie, którego dotyczą dane.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DeviceEnum.Device
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.external_conversion_source

Opis polaZewnętrzne źródło konwersji.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ExternalConversionSourceEnum.ExternalConversionSource
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.interaction_on_this_extension

Opis polaStosowany tylko w przypadku danych o pliku danych. Wskazuje, czy dane dotyczące interakcji miały miejsce w samym elemencie pliku danych, w innym rozszerzeniu lub jednostce reklamowej.
KategoriaSEGMENT
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.miesiąc

Opis polaMiesiąc reprezentowany przez datę pierwszego dnia miesiąca. Ma format rrrr-MM-dd.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

segmenty.miesiąc_w_roku

Opis polaMiesiąc roku, np. Styczeń.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.MonthOfYearEnum.MonthOfYear
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.kwartał

Opis polaKwartał reprezentowany przez datę pierwszego dnia kwartału. Wykorzystuje rok kalendarzowy do kwartałów, np.drugi kwartał 2018 r. zaczyna się 1 kwietnia 2018 r. Ma format rrrr-MM-dd.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.slot

Opis polaPozycja reklamy.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.SlotEnum.Slot
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.tydzień

Opis polaTydzień zdefiniowany jako poniedziałek–niedziela, reprezentowany przez datę od poniedziałku. Ma format rrrr-MM-dd.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.rok

Opis polaRok w formacie rrrr.
KategoriaSEGMENT
Typ danychINT32
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

dane.absolute_top_impression_percent

Opis polaProcent wyświetleń reklamy, które pojawiają się jako pierwsze nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje

Opis polaŁączna liczba konwersji. Obejmuje to wszystkie konwersje niezależnie od wartości parametru include_in_conversions_metric.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.all_conversions_from_click_to_call

Opis polaTyle razy użytkownicy kliknęli przycisk „Zadzwoń” i zadzwonili do sklepu podczas kliknięcia reklamy lub po jej kliknięciu. Ta liczba nie wskazuje, czy połączenia zostały odebrane ani ile trwało. Te dane mają zastosowanie tylko do elementów pliku danych.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.all_conversions_from_directions

Opis polaTyle razy użytkownicy kliknęli przycisk „Uzyskaj wskazówki dojazdu”, aby wyznaczyć trasę dojazdu do sklepu po kliknięciu reklamy. Te dane mają zastosowanie tylko do elementów pliku danych.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje_od_interakcji

Opis polaWszystkie konwersje z interakcji (np. przeciwne po obejrzeniu) podzielone przez liczbę interakcji z reklamą.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje_z_menu

Opis polaTyle razy użytkownicy kliknęli link, aby wyświetlić menu sklepu po kliknięciu reklamy. Te dane mają zastosowanie tylko do elementów pliku danych.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje_z_zamówienia

Opis polaTyle razy użytkownicy złożyli zamówienie w sklepie po kliknięciu reklamy. Te dane mają zastosowanie tylko do elementów pliku danych.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje_z_innego_zaangażowania

Opis polaTyle razy użytkownicy zrealizowali inną konwersję (np. opublikowali opinię albo zapisali lokalizację sklepu) po kliknięciu reklamy. Te dane mają zastosowanie tylko do elementów pliku danych.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.all_conversions_from_store_visit

Opis polaTyle razy użytkownicy odwiedzili sklep po kliknięciu reklamy. Te dane mają zastosowanie tylko do elementów pliku danych.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.wszystkie_konwersje_z_witryny_sklepu

Opis polaTyle razy użytkownicy zostali przeniesieni na stronę sklepu po kliknięciu reklamy. Te dane mają zastosowanie tylko do elementów pliku danych.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wartość_wszystkich_konwersji

Opis polaWartość wszystkich konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_cpc

Opis polaŁączny koszt wszystkich kliknięć podzielony przez łączną liczbę uzyskanych kliknięć.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_cpm

Opis polaŚredni koszt tysiąca wyświetleń (CPM).
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_cpv

Opis polaŚrednia kwota, jaką płacisz za każde wyświetlenie swojej reklamy. Średni CPV jest obliczany na podstawie łącznego kosztu wszystkich odtworzeń podzielonego przez liczbę odtworzeń.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.kliknięcia

Opis polaLiczba kliknięć.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metryki.konwersje

Opis polaLiczba konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.konwersji_z_interakcji

Opis polaKonwersje po interakcji podzielone przez liczbę interakcji z reklamą (np. kliknięć reklam tekstowych lub wyświetleń reklam wideo). Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.konwersje_wartość

Opis polaWartość konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.koszt_mikrofonu

Opis polaSuma kosztów kliknięcia (CPC) i kosztów tysiąca wyświetleń (CPM) uzyskanych w danym okresie.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.koszt_wszystkie_konwersje

Opis polaKoszt interakcji z reklamą podzielony przez liczbę wszystkich konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.koszt_konwersji

Opis polaKoszt interakcji z reklamą podzielony przez liczbę konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.cross_device_conversions

Opis polaKonwersje mają miejsce, gdy klient kliknie reklamę Google Ads na jednym urządzeniu, a potem dokona konwersji na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce. Konwersje na różnych urządzeniach są już uwzględnione w kolumnie all_conversions.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.ctr

Opis polaLiczba kliknięć reklamy (kliknięcia) podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.wyświetlenia

Opis polaLiczba wyświetleń reklamy na stronie wyników wyszukiwania lub w witrynie w sieci Google.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wiadomości_z_czatem

Opis polaLiczba zainicjowanych czatów (message_chats) podzielona przez liczbę wyświetleń wiadomości (message_impressions). Częstotliwość, z jaką użytkownik inicjuje czat wiadomości po wyświetleniu reklamy i ma włączoną opcję przesyłania wiadomości oraz śledzenie wiadomości. Współczynnik dla danego wyświetlenia wiadomości może wynosić więcej niż 1,0.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.komunikat_w_czacie

Opis polaLiczba czatów rozpoczętych w przypadku wyświetleń, które kwalifikują się do śledzenia wiadomości za pomocą kliknięcia.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.komunikat_wyświetleń

Opis polaLiczba wyświetleń za pomocą funkcji „Kliknij, by wysłać wiadomość”, które były zakwalifikowane do śledzenia wiadomości.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.phone_calls

Opis polaLiczba połączeń telefonicznych offline.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.phone_impressions

Opis polaLiczba wyświetleń offline na telefonach.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.numer_telefonu_do

Opis polaLiczba odebranych połączeń telefonicznych (phone_calls) podzielona przez liczbę wyświetleń Twojego numeru telefonu (phone_impressions).
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.top_impression_percent

Opis polaProcent wyświetleń reklamy, które pojawiają się w dowolnym miejscu nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wartość_wszystkie_konwersje

Opis polaWartość wszystkich konwersji podzielona przez liczbę wszystkich konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wartość_konwersji

Opis polaWartość konwersji podzielona przez liczbę konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.wideo_obejrzenia_reklam

Opis polaLiczba obejrzeń reklamy wideo TrueView podzielona przez liczbę wyświetleń, w tym wyświetleń miniatur reklam TrueView In-Display.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.wideo_obejrzenia

Opis polaLiczba wyświetleń reklam wideo.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz