zadanie_zbiorcze

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Lista mutacji przetwarzanych asynchronicznie. Mutacje są przesyłane przez użytkownika. Same mutacje są nieczytelne, a wyniki zadania można odczytać wyłącznie przy użyciu usługi BatchJobService.ListBatchJobResults.

Zasoby przypisane
klient

Pola z powyższych zasobów można wybrać razem z tym zasobem w klauzulach SELECT i WHERE. Te pola nie będą segmentować danych w klauzuli SELECT.

batch_job.id

Opis polaTylko dane wyjściowe. Identyfikator tego zadania wsadowego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wsad_job.długi_bieg_operacji

Opis polaTylko dane wyjściowe. Nazwa zasobu długo trwającej operacji, której można użyć do przeprowadzenia ankiety. Ustaw tylko wtedy, gdy stan zadania wsadowego to URUCHOM lub GOTOWE.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

wsad_zadań.metadane.zakończenie_daty_czasu

Opis polaTylko dane wyjściowe. Czas wykonania tego zadania wsadowego. Ma format rrrr-MM-dd GG:mm:ss. Przykład: "2018-03-05 09:16:00"
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wsad_zadań.metadane.creation_date_time

Opis polaTylko dane wyjściowe. Godzina utworzenia tego zadania wsadowego. Ma format rrrr-mm-dd gg:mm:ss. Przykład: "2018-03-05 09:15:00"
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wsad_zadań.metadanych.szacunkowego_ukończenia_współczynnika

Opis polaTylko dane wyjściowe. Odsetek (od 0,0 do 1,0) mutacji, które zostały przetworzone. To zadanie jest puste, jeśli zadanie nie zostało jeszcze uruchomione.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

wsad_job.metadane.executed_operation_count

Opis polaTylko dane wyjściowe. Liczba operacji mutacji wykonanych przez zadanie wsadowe. Widoczne tylko wtedy, gdy zadanie zostało uruchomione.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

wsad_zadań.metadane.operacji_count

Opis polaTylko dane wyjściowe. Liczba mutacji operacji w zadaniu wsadowym.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

wsad_zadań.metadane.start_data

Opis polaTylko dane wyjściowe. Czas rozpoczęcia tego zadania wsadowego. Ma format rrrr-mm-dd gg:mm:ss. Przykład: "2018-03-05 09:15:30"
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

wsad_zadanie.next_add_sequence_token

Opis polaTylko dane wyjściowe. Następny token sekwencji używany podczas dodawania operacji. Ustaw tylko wtedy, gdy stan zadania zbiorczego to OCZEKUJĄCA.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

wsad_zadanie_wsadu

Opis polaNiezmienne. Nazwa zasobu zadania wsadowego. Nazwy zasobów zadania wsadowego mają postać: customers/{customer_id}/batchJobs/{batch_job_id}
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

stan_zadania_wsadowego

Opis polaTylko dane wyjściowe. Stan tego zadania wsadowego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.BatchJobStatusEnum.BatchJobStatus
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz