parametr_reklamy

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Parametr reklamy, który służy do aktualizowania wartości liczbowych (takich jak ceny czy poziomy zasobów reklamowych) w dowolnym wierszu tekstu reklamy (m.in. w adresach URL). Dla każdego kryterium grupy reklam mogą występować maksymalnie 2 parametry AdParameters. (jedna z parametrem parameter_index = 1 i jedną z parametrem_index = 2). W reklamie występują odwołania do parametrów w postaci symbolu "{param#:value}". Na przykład "{param1:$17}"

Zasoby przypisane
ad_group [grupa_reklam]
kryterium_grupy reklam
kampania
klient

Pola z powyższych zasobów można wybrać razem z tym zasobem w klauzulach SELECT i WHERE. Te pola nie będą segmentować danych w klauzuli SELECT.

parametr_ad.kryterium_grupy_reklam

Opis polaNiezmienne. Kryterium w grupie reklam, do którego należy ten parametr reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_parameter.insertion_text

Opis polaWartość liczbowa do wstawienia w tekście reklamy. Obowiązują następujące ograniczenia: – można zastosować przecinek lub kropkę jako separator, przy czym opcjonalny przecinek lub odpowiednio przecinek może być stosowany w przypadku wartości ułamkowych. Prawidłowe wartości to 1 000 000.00 i 2.000.000,10. – Można je dodać na początku lub na końcu i dodać symbol waluty. Przykładem może być 99, 99 PLN. – można je dodać na początku lub na końcu kodu waluty. Prawidłowe wartości to np. 99.99 USD i 200 EUR. - Można użyć symbolu '%'. Na przykład prawidłowe są wartości 1, 0% i 1,0%. – Można użyć plusa lub minusa. Prawidłowe wartości to -10.99 oraz 25+. – można użyć symbolu #&99;/' między liczbami. Prawidłowe wartości to np. 4/1 i 0,95/0,45.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_parameter.parameter_index

Opis polaNiezmienne. Niepowtarzalny indeks tego parametru reklamy. Musi to być wartość 1 lub 2.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_parameter.resource_name,

Opis polaNiezmienne. Nazwa zasobu parametru reklamy. Nazwy zasobów parametru reklamy mają format: customers/{customer_id}/adParameters/{ad_group_id}~{criterion_id}~{parameter_index}
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz