ad_group_ad [grupa_reklam_reklam]

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Reklama z grupy reklam.

Zasoby przypisane
ad_group [grupa_reklam]
kampania
klient

Pola z powyższych zasobów można wybrać razem z tym zasobem w klauzulach SELECT i WHERE. Te pola nie będą segmentować danych w klauzuli SELECT.

Pola/segmenty/dane

Na tej stronie znajdują się wszystkie dane i segmenty, które można umieścić w tej samej klauzuli SELECT co w polach ad_group_ad. Jeśli jednak określisz ad_group_ad w klauzuli FROM, niektórych danych i segmentów nie będzie można używać. Użyj filtra, aby wyświetlić tylko pola, których można użyć, gdy w klauzuli FROM została podana wartość ad_group_ad.

Czy ad_group_ad jest podane w klauzuli FROM zapytania?

Pola zasobów
action_items
ad.added_by_google_ads
ad.app_ad.descriptions
ad.app_ad.headlines
ad.app_ad.html5_media_bundles
ad.app_ad.html5_media_bundles.asset
ad.app_ad.images
ad.app_ad.images.asset
ad.app_ad.mandatory_ad_text
ad.app_ad.youtube_videos;
ad.app_ad.youtube_videos.asset
ad.app_engagement_ad.descriptions
ad.app_engagement_ad.headlines
ad.app_engagement_ad.images
ad.app_engagement_ad.images.asset
ad.app_engagement_ad.videos;
ad.app_engagement_ad.videos.asset
ad.app_pre_registration_ad.descriptions
ad.app_pre_registration_ad.headlines
ad.app_pre_registration_ad.images
ad.app_pre_registration_ad.images.asset
ad.app_pre_registration_ad.youtube_videos.
ad.app_pre_registration_ad.youtube_videos.asset
ad.call_ad.business_name
ad.call_ad.call_tracked
ad.call_ad.conversion_action
ad.call_ad.conversion_reporting_state
ad.call_ad.country_code
ad.call_ad.description1
ad.call_ad.description2
ad.call_ad.disable_call_conversion
ad.call_ad.headline1
ad.call_ad.headline2
ad.call_ad.path1
ad.call_ad.path2
ad.call_ad.phone_number
ad.call_ad.phone_number_verification_url (ad.call_ad.phone_number_verification_url)
ad.device_preference
ad.display_upload_ad.display_upload_product_type
ad.display_upload_ad.media_bundle
ad.display_upload_ad.media_bundle.asset
ad.display_url
ad.expanded_dynamic_search_ad.description
ad.expanded_dynamic_search_ad.description2
ad.expanded_text_ad.description
ad.expanded_text_ad.description2
ad.expanded_text_ad.headline_part1
ad.expanded_text_ad.headline_part2
ad.expanded_text_ad.headline_part3
ad.expanded_text_ad.path1
ad.expanded_text_ad.path2
ad.final_app_urls
ad.final_mobile_urls
ad.final_url_suffix
ad.final_urls
ad.gmail_ad.header_image
ad.gmail_ad.marketing_image
ad.gmail_ad.marketing_image_description
ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.text
ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.text_color
ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.url_collection_id
ad.gmail_ad.marketing_image_headline
ad.gmail_ad.product_images
ad.gmail_ad.product_images.product_image
ad.gmail_ad.product_videos;
ad.gmail_ad.product_videos.product_video.
ad.gmail_ad.teaser.business_name;
ad.gmail_ad.teaser.description
ad.gmail_ad.teaser.headline
ad.gmail_ad.teaser.logo_image
reklama.hotel_ad
ad.id
ad.image_ad.image_url (strona w języku angielskim)
ad.image_ad.media_file
ad.image_ad.mime_type
nazwa.reklamy
ad.image_ad.pixel_height
ad.image_ad.pixel_width
ad.image_ad.preview_image_url
ad.image_ad.preview_pixel_height
ad.image_ad.preview_pixel_width
ad.Legacy_app_install_ad
ad.Legacy_responsive_display_ad.accent_color
ad.Legacy_responsive_display_ad.allow_flexible_color
ad.Legacy_responsive_display_ad.business_name
ad.Legacy_responsive_display_ad.call_to_action_text
ad.Legacy_responsive_display_ad.description
ad.Legacy_responsive_display_ad.format_setting
ad.Legacy_responsive_display_ad.logo_image
ad.Legacy_responsive_display_ad.long_headline
ad.Legacy_responsive_display_ad.main_color
ad.Legacy_responsive_display_ad.marketing_image
ad.Legacy_responsive_display_ad.price_prefix
ad.Legacy_responsive_display_ad.promo_text
ad.Legacy_responsive_display_ad.short_headline
ad.Legacy_responsive_display_ad.square_logo_image
ad.Legacy_responsive_display_ad.square_marketing_image
ad.local_ad.call_to_actions
ad.local_ad.descriptions
ad.local_ad.headlines
ad.local_ad.logo_images
ad.local_ad.logo_images.asset
ad.local_ad.marketing_images
ad.local_ad.marketing_images.asset
ad.local_ad.path1
ad.local_ad.path2
ad.local_ad.videos;
ad.local_ad.videos.asset
nazwa.reklamy
ad.resource_name
ad.responsive_display_ad.accent_color
ad.responsive_display_ad.allow_flexible_color
ad.responsive_display_ad.business_name
ad.responsive_display_ad.call_to_action_text
ad.responsive_display_ad.control_spec.enable_asset_enhancements
ad.responsive_display_ad.control_spec.enable_autogen_video
ad.responsive_display_ad.descriptions
ad.responsive_display_ad.format_setting
ad.responsive_display_ad.headlines
ad.responsive_display_ad.logo_images
ad.responsive_display_ad.logo_images.asset
ad.responsive_display_ad.long_headline
ad.responsive_display_ad.main_color
ad.responsive_display_ad.marketing_images
ad.responsive_display_ad.marketing_images.asset
ad.responsive_display_ad.price_prefix
ad.responsive_display_ad.promo_text
ad.responsive_display_ad.square_logo_images
ad.responsive_display_ad.square_logo_images.asset
ad.responsive_display_ad.square_marketing_images
ad.responsive_display_ad.square_marketing_images.asset
ad.responsive_display_ad.youtube_videos
ad.responsive_display_ad.youtube_videos.asset
ad.responsive_search_ad.descriptions
ad.responsive_search_ad.headlines
ad.responsive_search_ad.path1
ad.responsive_search_ad.path2
ad.shopping_comparison_listing_ad.headline
ad.shopping_product_ad
ad.shopping_smart_ad
ad.smart_campaign_ad.descriptions
ad.smart_campaign_ad.headlines
ad.system_managed_resource_source
ad.text_ad.description1
ad.text_ad.description2
ad.text_ad.headline
ad.tracking_url_template
ad.type
ad.url_collections
ad.url_custom_parameters
ad.video_ad.bumper.companion_banner.asset
ad.video_ad.discovery.description1
ad.video_ad.discovery.description2
ad.video_ad.discovery.headline
ad.video_ad.discovery.thumbnail,
ad.video_ad.in_stream.action_button_label
ad.video_ad.in_stream.action_headline
ad.video_ad.in_stream.companion_banner.asset
ad.video_ad.non_skippable.action_button_label
ad.video_ad.non_skippable.action_headline
ad.video_ad.non_skippable.companion_banner.asset
ad.video_ad.out_stream.description
ad.video_ad.out_stream.headline
ad.video_ad.video.asset
ad.video_responsive_ad.call_to_actions
ad.video_responsive_ad.companion_banners.
ad.video_responsive_ad.companion_banners.asset
ad.video_responsive_ad.descriptions
ad.video_responsive_ad.headlines
ad.video_responsive_ad.long_headlines
ad.video_responsive_ad.videos.
ad.video_responsive_ad.videos.asset
ad_group [grupa_reklam]
skuteczność reklamy
etykiety
policy_summary.approval_status
policy_summary.policy_topic_entries
policy_summary.review_status
resource_name [nazwa_zasobu]
stan
Segmenty
ad_destination_type
ad_network_type
click_type
conversion_action
conversion_action_category
conversion_action_name
conversion_adjustment
conversion_attribution_event_type.
conversion_lag_bucket
conversion_or_adjustment_lag_bucket
data
dzień_tygodnia
urządzenie
external_conversion_source
interaction_on_this_extension
słowo kluczowe.ad_group_criterion
keyword.info.match_type
keyword.info.text
miesiąc
miesiąc_roku
placeholder_type
kwartał
typ_wyszukiwania_okresu_wyszukiwania
boks
tydzień
rok
Dane
absolute_top_impression_percent.
active_view_cpm
active_view_ctr
active_view_impressions
active_view_measurability
active_view_measure_cost_micros,
active_view_wymierne_wyświetlenia
active_view_viewability,
wszystkie_konwersje
all_conversions_by_conversion_date
stawka_wszystkie_konwersje_od_interakcji
all_conversions_from_interactions_value_per_interaction
all_conversions_value
all_conversions_value_by_conversion_date
all_conversions_value_per_cost
średni_koszt
średni_cpc
średni_cpe
średni_cpm
średni_cpv
średnia_liczba_wyświetleń_strony
średni_czas_w_witrynie
współczynnik odrzuceń
kliknięcia
konwersje
conversions_by_conversion_date
współczynnik_konwersji_z_interakcji
conversions_from_interactions_value_per_interaction
conversion_value
conversion_value_by_conversion_date
conversions_value_per_cost
cost_micros
cost_per_all_conversions
cost_per_conversion
cost_per_current_model_attributed_conversion
konwersje na wielu urządzeniach
CTR
current_model_attributed_conversions
current_model_attributed_conversions_from_interactions_rate
current_model_attributed_conversions_from_interactions_value_per_interaction
current_model_attributed_conversions_value
current_model_attributed_conversions_value_per_cost
rate_zaangażowania
zaangażowania
gmail_forwards
gmail_saves
gmail_additional_clicks
wyświetlenia
interaction_event_types
wskaźnik_interakcji
interakcje
procent nowych użytkowników
phone_calls
phone_impressions
phone_through_rate
top_impression_percent.
value_per_all_conversions
value_per_all_conversions_by_conversion_date
wartość_konwersji
value_per_conversions_by_conversion_date
value_per_current_model_attributed_conversion
stawka_filmu_p100
stawka_filmu_p25
kwartyl_filmu_p50_p
stawki_filmu_p75
współczynnik obejrzeń filmu
obejrzenia_filmu
view_through_conversions

ad_group_ad.action_items

Opis polaTylko dane wyjściowe. Lista rekomendacji, które pozwolą Ci poprawić skuteczność reklamy. Rekomendacją może być na przykład „Wyróżnienie jest nieco podobne. Spróbuj dodać więcej różnych nagłówków.&quot.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.added_by_google_ads,

Opis polaTylko dane wyjściowe. Wskazuje, czy reklama została automatycznie dodana przez Google Ads, a nie przez użytkownika. Może się tak zdarzyć, gdy reklamy są automatycznie tworzone jako sugestie nowych reklam na podstawie skuteczności istniejących reklam.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_ad.descriptions

Opis polaLista zasobów tekstowych do opisu. Gdy reklama będzie się wyświetlać, tekst reklamy zostanie wybrany z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_ad.headlines

Opis polaLista zasobów tekstowych nagłówków. Podczas wyświetlania reklamy nagłówki będą wybierane z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_ad.html5_media_bundles

Opis polaLista zasobów pakietu kreacji multimedialnych, które można wykorzystać w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdMediaBundleAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_ad.html5_media_bundles.asset,

Opis polaNazwa zasobu zasobu w tym pakiecie kreacji multimedialnych.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_ad.images

Opis polaLista zasobów graficznych, które mogą wyświetlać się w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_ad.images.asset,

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_ad.mandatory_ad_text

Opis polaObowiązkowy tekst reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_ad.youtube_videos

Opis polaLista zasobów wideo w YouTube, które mogą być wyświetlane z reklamą.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdVideoAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_ad.youtube_videos.asset.

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego filmu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_engagement_ad.descriptions

Opis polaLista zasobów tekstowych do opisu. Gdy reklama będzie się wyświetlać, tekst reklamy zostanie wybrany z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_engagement_ad.headlines

Opis polaLista zasobów tekstowych nagłówków. Podczas wyświetlania reklamy nagłówki będą wybierane z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_engagement_ad.images

Opis polaLista zasobów graficznych, które mogą wyświetlać się w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_engagement_ad.images.asset,

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_engagement_ad.videos

Opis polaLista zasobów wideo, które mogą się wyświetlać z reklamą.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdVideoAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_engagement_ad.videos.asset,

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego filmu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_pre_registration_ad.descriptions

Opis polaLista zasobów tekstowych do opisu. Gdy reklama będzie się wyświetlać, tekst reklamy zostanie wybrany z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_pre_registration_ad.headlines

Opis polaLista zasobów tekstowych nagłówków. Podczas wyświetlania reklamy nagłówki będą wybierane z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_pre_registration_ad.images

Opis polaLista identyfikatorów zasobów graficznych, których obrazy mogą być wyświetlane w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_pre_registration_ad.images.asset.

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.app_pre_registration_ad.youtube_videos

Opis polaLista identyfikatorów zasobów wideo w YouTube, których filmy mogą wyświetlać się w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdVideoAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.app_pre_registration_ad.youtube_videos.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego filmu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.business_name

Opis polaNazwa firmy w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.call_tracked,

Opis polaOkreśla, czy włączyć śledzenie połączeń w kreacji. Włączenie śledzenia połączeń powoduje też włączenie konwersji telefonicznych.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.conversion_action

Opis polaDziałanie powodujące konwersję, któremu można przypisać konwersję telefoniczną. Jeśli nie jest ustawione, używane jest domyślne działanie powodujące konwersję. To pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawienie call_tracked ma wartość true. W przeciwnym razie to pole jest ignorowane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.conversion_reporting_state

Opis polaDziałanie prowadzące do konwersji telefonicznej w tej reklamie generującej połączenia. Może stosować własne ustawienie konwersji telefonicznej, dziedziczyć ustawienie z poziomu konta lub je wyłączyć.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.CallConversionReportingStateEnum.CallConversionReportingState
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.country_code,

Opis polaKod kraju w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.description1

Opis polaPierwszy wiersz opisu reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.description2

Opis polaDrugi wiersz opisu reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.disable_call_conversion

Opis polaOkreśla, czy wyłączyć konwersje telefoniczne dla kreacji. Jeśli ustawisz wartość true, konwersje telefoniczne zostaną wyłączone nawet wtedy, gdy ustawienie call_tracked ma wartość true. Jeśli call_tracked ma wartość false, to pole jest ignorowane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.headline1,

Opis polaPierwszy nagłówek reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.headline2

Opis polaDrugi nagłówek w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.path1

Opis polaPierwsza część tekstu, którą można dołączyć do adresu URL w reklamie. Opcjonalne.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.path2

Opis polaDruga część tekstu, którą można dołączyć do adresu URL w reklamie. To pole można ustawić tylko wtedy, gdy ustawiono także path1. Opcjonalne.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.phone_number,

Opis polaNumer telefonu w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.call_ad.phone_number_verification_url,

Opis polaAdres URL, który ma być używany do weryfikacji numeru telefonu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.device_preference

Opis polaWybrane urządzenia dla reklamy. Preferencje można określić tylko w przypadku urządzeń mobilnych. Gdy to ustawienie jest włączone, reklama będzie wyświetlana w reklamach na urządzeniu mobilnym zamiast innych. Reklama może się nadal wyświetlać na urządzeniach innego typu, np. jeśli nie są dostępne żadne inne reklamy. Jeśli nie określono inaczej (brak preferencji dotyczących urządzeń), kierowanie jest włączone na wszystkie urządzenia. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre typy reklam.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DeviceEnum.Device
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.display_upload_ad.display_upload_product_type,

Opis polaTyp produktu tej reklamy. Więcej informacji znajdziesz w komentarzach do wyliczenia.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DisplayUploadProductTypeEnum.DisplayUploadProductType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.display_upload_ad.media_bundle,

Opis polaZasób pakietu kreacji multimedialnych do użycia w reklamie. Informacje o pakiecie kreacji HTML5_UPLOAD_AD znajdziesz na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/1722096. Pakiety kreacji multimedialnych należące do typów produktów dynamicznych korzystają ze specjalnego formatu, który trzeba utworzyć w programie Google Web Designer. Więcej informacji znajdziesz na https://support.google.com/webdesigner/answer/7543898.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdMediaBundleAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.display_upload_ad.media_bundle.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu w tym pakiecie kreacji multimedialnych.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.display_url,

Opis polaAdres URL widoczny w opisie niektórych formatów reklam.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_dynamic_search_ad.description

Opis polaTekst reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_dynamic_search_ad.description2

Opis polaDrugi tekst reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.description

Opis polaTekst reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.description2

Opis polaDrugi tekst reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline_part1

Opis polaPierwsza część nagłówka reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline_part2

Opis polaDruga część nagłówka reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline_part3

Opis polaTrzecia część nagłówka reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.path1

Opis polaTekst, który może pojawić się obok wyświetlanego adresu URL reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.path2

Opis polaDodatkowy tekst, który może być wyświetlany obok wyświetlanego adresu URL reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.final_app_urls.

Opis polaLista końcowych adresów URL aplikacji, które będą używane na urządzeniach mobilnych, jeśli użytkownik ma zainstalowaną konkretną aplikację.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.FinalAppUrl
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.final_mobile_urls.

Opis polaLista możliwych mobilnych adresów URL po wszystkich przekierowaniach reklam w wielu domenach.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.final_url_suffix,

Opis polaSufiks do użycia podczas tworzenia końcowego adresu URL.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.final_urls,

Opis polaLista możliwych końcowych adresów URL po wszystkich przekierowaniach reklam w wielu domenach.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.gmail_ad.header_image.

Opis polaNazwa zasobu MediaFile obrazu w nagłówku. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Minimalny rozmiar to 300 x 100 pikseli, a współczynnik proporcji musi się mieścić w przedziale od 3:1 do 5:1 (+-1%).
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image

Opis polaNazwa zasobu MediaFile obrazu marketingowego. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Obraz musi mieć orientację poziomą i mieć minimalny rozmiar 600 x 314 pikseli oraz współczynnik proporcji 600:314 (+-1%) lub być kwadratowy i mieć minimalny rozmiar 300 x 300 pikseli oraz współczynnik proporcji 1:1 (+-1%).
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image_description,

Opis polaOpis obrazu marketingowego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.text

Opis polaTekst wezwania do działania w sieci reklamowej.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.text_color

Opis polaKolor tekstu wezwania do działania w formacie szesnastkowym, np. #etap – biały.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image_display_call_to_action.url_collection_id

Opis polaIdentyfikuje zbieranie adresów URL w polu ad.url_collections. Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, domyślnie używany jest adres URL final_url.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.marketing_image_headline_headline

Opis polaNagłówek obrazu marketingowego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.product_images

Opis polaZdjęcia produktów. Obsługiwane są maksymalnie 15 obrazów.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.ProductImage
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.gmail_ad.product_images.product_image,

Opis polaNazwa zasobu MediaFile obrazu produktu. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Minimalny rozmiar to 300 x 300, a współczynnik proporcji musi wynosić 1:1 (+–1%).
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.product_videos

Opis polaFilmy o produktach Obsługiwanych jest maksymalnie 7 filmów. Musisz określić co najmniej jeden film o produkcie lub obraz marketingowy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.ProductVideo
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.gmail_ad.product_videos.product_video

Opis polaNazwa zasobu MediaFile filmu, który musi być hostowany w YouTube.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.teaser.business_name

Opis polaNazwa firmy reklamodawcy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.teaser.description

Opis polaOpis zwiastuna.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.teaser.headline.

Opis polaNagłówek zwiastuna.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.gmail_ad.teaser.logo_image.

Opis polaNazwa zasobu MediaFile obrazu. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Minimalny rozmiar to 144 x 144 piksele, a współczynnik proporcji musi wynosić 1:1 (+-1%).
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.hotel_ad,

Opis polaSzczegóły dotyczące reklamy hotelu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.HotelAdInfo
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.id

Opis polaTylko dane wyjściowe. Identyfikator reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.image_url,

Opis polaAdres URL obrazu w pełnym rozmiarze.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.media_file

Opis polaZasób MediaFile, którego chcesz użyć dla obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.mime_type,

Opis polaTyp MIME obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.MimeTypeEnum.MimeType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.name

Opis polaNazwa obrazu. Jeśli obraz został utworzony w pliku MediaFile, jest to nazwa elementu MediaFile. Jeśli obraz został utworzony w bajtach, to pole jest puste.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.pixel_height,

Opis polaWysokość w obrazach w pełnym rozmiarze.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.pixel_width,

Opis polaSzerokość obrazu w pełnym rozmiarze w pikselach.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.preview_image_url

Opis polaURL obrazu rozmiaru podglądu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.preview_pixel_height,

Opis polaWysokość w pikselach rozmiaru podglądu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.image_ad.preview_pixel_width

Opis polaSzerokość obrazu podglądu w pikselach.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_app_install_ad

Opis polaNiezmienne. Szczegóły dotyczące starszej reklamy promującej instalacje aplikacji.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.LegacyAppInstallAdInfo
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.accent_color

Opis polaKolor uzupełniający reklamy w formacie szesnastkowym, np. #etap – biała. Jeśli jest ustawiona jedna z main_color i accent_color, druga jest też wymagana.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.allow_flexible_color

Opis polaReklamodawca wyraża zgodę na elastyczny wybór koloru. Jeśli ma wartość true (prawda), reklama może być wyświetlana w innym kolorze. W przypadku wartości false (fałsz) reklama będzie wyświetlana w określonych kolorach lub neutralnych. Wartością domyślną jest true. Wartość musi mieć wartość Prawda, jeśli nie są ustawione wartości main_color i accent_color.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.business_name

Opis polaNazwa firmy w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.call_to_action_text

Opis polaTekst wezwania do działania w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.description

Opis polaTekst reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.format_setting

Opis polaOkreśla format, w którym reklama będzie się wyświetlać. Wartość domyślna to ALL_FORMATS.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DisplayAdFormatSettingEnum.DisplayAdFormatSetting
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.logo_image

Opis polaNazwa zasobu MediaFile obrazu użytego w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.long_headline

Opis polaDługa wersja nagłówka reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.main_color

Opis polaGłówny kolor reklamy w zapisie szesnastkowym, np. #etap – biała. Jeśli jest ustawiona jedna z main_color i accent_color, druga jest też wymagana.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.marketing_image

Opis polaNazwa zasobu MediaFile obrazu marketingowego używanego w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.price_prefix

Opis polaPrefiks przed ceną. Np. 'również od&&33;.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.promo_text

Opis polaTekst promocyjny używany w dynamicznych formatach reklam elastycznych. Na przykład: 'Bezpłatna dostawa w dwa dni'.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.short_headline

Opis polaKrótka wersja nagłówka reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.Legacy_responsive_display_ad.square_logo_image.

Opis polaNazwa zasobu MediaFile obrazu kwadratowego logo użytego w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.starsza_elastyczna_reklama_displayowa.kwadratowy_obraz_reklamowy

Opis polaNazwa zasobu MediaFile kwadratowego obrazu marketingowego używanego w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.local_ad.call_to_actions

Opis polaLista zasobów tekstowych z wezwaniami do działania. Wezwanie do działania, które wyświetli się w reklamie, zostanie wybrane z tej listy. Wezwanie do działania jest opcjonalne, a maksymalnie 5.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.local_ad.descriptions

Opis polaLista zasobów tekstowych do opisu. Gdy reklama będzie się wyświetlać, tekst reklamy zostanie wybrany z tej listy. Należy określić od 1 do 5 tekstów reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.local_ad.headlines

Opis polaLista zasobów tekstowych nagłówków. Podczas wyświetlania reklamy nagłówki będą wybierane z tej listy. Należy określić co najmniej 1 i nie więcej niż 5 nagłówków.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.local_ad.logo_images

Opis polaLista zasobów graficznych logo, które mogą być wyświetlane z reklamą. Obrazy muszą mieć 128 x 128 pikseli i nie mogą być większe niż 120 KB. Musisz określić co najmniej 1 i maksymalnie 5 zasobów graficznych.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.local_ad.logo_images.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.local_ad.marketing_images

Opis polaLista zasobów graficznych, które mogą być wyświetlane z reklamą. Obrazy muszą mieć rozmiar 314 x 600 lub 320 x 320 pikseli. Musisz określić co najmniej 1 i maksymalnie 20 zasobów graficznych.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.local_ad.marketing_images.asset,

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.local_ad.path1

Opis polaPierwsza część opcjonalnego tekstu, który można dołączyć do adresu URL w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.local_ad.path2

Opis polaDruga część opcjonalnego tekstu, który można dołączyć do adresu URL w reklamie. To pole można ustawić tylko wtedy, gdy ustawiono także path1.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.local_ad.videos

Opis polaLista zasobów wideo w YouTube, które mogą być wyświetlane z reklamą. Opcjonalny plik wideo może obejmować maksymalnie 20 filmów.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdVideoAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.local_ad.videos.asset.

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego filmu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.name

Opis polaNiezmienne. Nazwa reklamy. Służy ona tylko do identyfikowania reklamy. Nie musi być unikalna i nie wpływa na wyświetlane reklamy. Pole nazwy jest obecnie obsługiwane tylko w przypadku reklam displayowych takich jak DisplayUploadAd, ImageAd, ShoppingComparisonListingAd i VideoAd.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.resource_name (nazwa grupy reklam)

Opis polaNiezmienne. Nazwa zasobu reklamy. Nazwy zasobów reklamy mają format: customers/{customer_id}/ads/{ad_id}
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.accent_color

Opis polaKolor uzupełniający reklamy w formacie szesnastkowym, np. #etap – biała. Jeśli jest ustawiona jedna z main_color i accent_color, druga jest też wymagana.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.allow_flexible_color

Opis polaReklamodawca wyraża zgodę na elastyczny wybór koloru. Jeśli ma wartość true (prawda), reklama może być wyświetlana w innym kolorze. W przypadku wartości false (fałsz) reklama będzie wyświetlana w określonych kolorach lub neutralnych. Wartością domyślną jest true. Wartość musi mieć wartość Prawda, jeśli nie są ustawione wartości main_color i accent_color.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.business_name

Opis polaNazwa reklamodawcy/marki. Maksymalna szerokość wyświetlacza to 25.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.call_to_action_text

Opis polaTekst wezwania do działania w reklamie. Maksymalna szerokość wyświetlacza to 30.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.control_spec.enable_asset_enhancements

Opis polaOkreśla, czy reklamodawca włączył funkcję ulepszeń zasobów.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.control_spec.enable_autogen_video

Opis polaCzy reklamodawca włączył funkcję automatycznego generowania filmów.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.descriptions

Opis polaOpisowe teksty reklamy. Maksymalna długość to 90 znaków. Można podać co najmniej 1 i maksymalnie 5 nagłówków.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.format_setting

Opis polaOkreśla format, w którym reklama będzie się wyświetlać. Wartość domyślna to ALL_FORMATS.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DisplayAdFormatSettingEnum.DisplayAdFormatSetting
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.headlines

Opis polaKrótkie nagłówki reklamy. Maksymalna długość to 30 znaków. Można podać co najmniej 1 i maksymalnie 5 nagłówków.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.logo_images

Opis polaObrazy logo, których chcesz użyć w reklamie. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Minimalny rozmiar to 512 x 128, a współczynnik proporcji musi wynosić 4:1 (+-1%). W połączeniu z zasadą square_logo_images maksymalna liczba wynosi 5.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.logo_images.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.long_headline

Opis polaWymagany nagłówek w długim formacie. Maksymalna długość to 90 znaków.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.main_color

Opis polaGłówny kolor reklamy w zapisie szesnastkowym, np. #etap – biała. Jeśli jest ustawiona jedna z main_color i accent_color, druga jest też wymagana.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.marketing_images

Opis polaObrazy marketingowe do wykorzystania w reklamie. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Minimalny rozmiar to 600 x 314, a współczynnik proporcji to 1,91:1 (+-1%). Wymagany jest co najmniej jeden element marketing_image. W połączeniu z wartością maksymalną square_marketing_images wynosi 15.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.marketing_images.asset.

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.price_prefix

Opis polaPrefiks przed ceną. Np. 'również od&&33;.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.promo_text

Opis polaTekst promocyjny używany w dynamicznych formatach reklam elastycznych. Na przykład: 'Bezpłatna dostawa w dwa dni'.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.square_logo_images.

Opis polaKwadratowe obrazy logo do użycia w reklamie. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Minimalny rozmiar to 128 x 128, a współczynnik proporcji musi wynosić 1:1 (+–1%). W połączeniu z zasadą square_logo_images maksymalna liczba wynosi 5.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.square_logo_images.asset.

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.square_marketing_images

Opis polaKwadratowe obrazy marketingowe do użycia w reklamie. Prawidłowe typy obrazów to GIF, JPEG i PNG. Minimalny rozmiar to 300 x 300, a współczynnik proporcji musi wynosić 1:1 (+–1%). Wymagany jest co najmniej 1 kwadrat marketing_image. W połączeniu z wartością maksymalną marketing_images wynosi 15.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.square_images_marketing.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.youtube_videos

Opis polaOpcjonalne filmy w YouTube dla reklamy. Można określić maksymalnie 5 filmów.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdVideoAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_display_ad.youtube_videos.asset.

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego filmu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.descriptions

Opis polaLista zasobów tekstowych do opisu. Gdy reklama będzie się wyświetlać, tekst reklamy zostanie wybrany z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.headlines

Opis polaLista zasobów tekstowych nagłówków. Podczas wyświetlania reklamy nagłówki będą wybierane z tej listy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.path1

Opis polaPierwsza część tekstu, którą można dołączyć do adresu URL w reklamie.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.path2

Opis polaDruga część tekstu, którą można dołączyć do adresu URL w reklamie. To pole można ustawić tylko wtedy, gdy ustawiono także path1.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.shopping_comparison_listing_ad.headline.

Opis polaNagłówek reklamy. To pole jest wymagane. Dozwolona długość od 25 do 45 znaków.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.shopping_product_ad,

Opis polaSzczegóły dotyczące reklamy produktu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.ShoppingProductAdInfo
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.shopping_smart_ad,

Opis polaSzczegóły dotyczące inteligentnej reklamy produktowej.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.ShoppingSmartAdInfo
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.smart_campaign_ad.descriptions

Opis polaLista zasobów tekstowych do opisu. Gdy reklama będzie się wyświetlać, tekst reklamy zostanie wybrany z tej listy. Musisz określić 2 teksty reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.smart_campaign_ad.headlines

Opis polaLista zasobów tekstowych nagłówków. Podczas wyświetlania reklamy nagłówki będą wybierane z tej listy. Należy określić 3 nagłówki.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.system_managed_resource_source,

Opis polaTylko dane wyjściowe. Jeśli reklama jest zarządzana przez system, to pole będzie wskazywać źródło. To pole jest tylko do odczytu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.SystemManagedResourceSourceEnum.SystemManagedResourceSource
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.text_ad.description1

Opis polaPierwszy wiersz opisu reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.text_ad.description2

Opis polaDrugi wiersz opisu reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.text_ad.headline,

Opis polaNagłówek reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.tracking_url_template

Opis polaSzablon URL służący do tworzenia linku monitorującego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.type,

Opis polaTylko dane wyjściowe. Typ reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.AdTypeEnum.AdType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.url_collections

Opis polaDodatkowe adresy URL reklamy oznaczone za pomocą unikalnego identyfikatora, do którego można się odwołać w innych polach reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.UrlCollection
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.url_custom_parameters,

Opis polaLista mapowania, których można użyć do zastąpienia tagów parametrów niestandardowych w elementach tracking_url_template, final_urls i mobile_final_urls. Do mutacji użyj operacji z parametrem niestandardowym.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.CustomParameter
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.video_ad.bumper.companion_banner.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.discovery.description1

Opis polaPierwszy wiersz tekstu w reklamie wideo TrueView Discovery.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.discovery.description2

Opis polaDrugi wiersz tekstu w reklamie wideo TrueView Discovery.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.discovery.headlines,

Opis polaNagłówek reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.discovery.thumbnail

Opis polaObraz miniatury filmu do użycia.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.VideoThumbnailEnum.VideoThumbnail
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.in_stream.action_button_label

Opis polaEtykieta przycisku z wezwaniem do działania, który kieruje użytkownika pod końcowy adres URL reklamy wideo. Wymagane w kampaniach TrueView zachęcających do działania (opcjonalnie).
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.in_stream.action_headline

Opis polaDodatkowy tekst z przyciskiem wezwania do działania, który nadaje kontekst i zachęca do kliknięcia przycisku.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.in_stream.companion_banner.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.non_skippable.action_button_label,

Opis polaEtykieta na przycisku „Wezwanie do działania”, który prowadzi użytkownika do końcowego adresu URL reklamy wideo.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.non_skippable.action_headline.

Opis polaDodatkowy tekst z przyciskiem „Wezwania do działania”, który nadaje kontekst i zachęca do kliknięcia przycisku.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.non_skippable.companion_banner.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.out_stream.description,

Opis polaLinia tekstu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.out_stream.headline.

Opis polaNagłówek reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_ad.video.asset,

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego filmu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.call_to_actions

Opis polaLista zasobów tekstowych używanych w przypadku danego przycisku, np. przycisk „Wezwania do działania”. Obecnie obsługiwana jest tylko jedna wartość przycisku.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.companion_banners

Opis polaLista zasobów graficznych używanych na banerze towarzyszącym. Obecnie obsługiwana jest tylko jedna wartość zasobu baneru towarzyszącego.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdImageAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.companion_banners.asset

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego obrazu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.descriptions

Opis polaLista zasobów tekstowych używanych w opisie. Obecnie obsługiwana jest tylko jedna wartość opisu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.headlines

Opis polaLista zasobów tekstowych używanych w krótkim nagłówku, np. baner „Wezwania do działania”. Obecnie obsługiwana jest tylko jedna wartość krótkiego nagłówka.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.long_headlines,

Opis polaLista zasobów tekstowych użytych w długim nagłówku. Obecnie obsługiwana jest tylko jedna wartość długiego nagłówka.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdTextAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.videos

Opis polaLista zasobów wideo w YouTube używanych w reklamie. Obecnie do zasobów wideo w YouTube można stosować tylko jedną wartość.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.AdVideoAsset
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.ad.video_responsive_ad.videos.asset.

Opis polaNazwa zasobu zasobu tego filmu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruFałsz
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad_group,

Opis polaNiezmienne. Grupa reklam, do której należy reklama.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.ad_strangth,

Opis polaTylko dane wyjściowe. Ogólna skuteczność tej reklamy w grupie reklam.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.AdStrengthEnum.AdStrength
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.labels

Opis polaTylko dane wyjściowe. Nazwy zasobów etykiet dołączonych do tej reklamy w grupie reklam.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.policy_summary.approval_status

Opis polaTylko dane wyjściowe. Ogólny stan zatwierdzenia reklamy obliczony na podstawie stanu jej poszczególnych wpisów dotyczących zasad.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.PolicyApprovalStatusEnum.PolicyApprovalStatus
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.policy_summary.policy_topic_entries

Opis polaTylko dane wyjściowe. Lista wyników zasad dotyczących tej reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.common.PolicyTopicEntry
Możliwe do filtrowaniaFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

ad_group_ad.policy_summary.review_status

Opis polaTylko dane wyjściowe. Gdzie znajduje się reklama.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.PolicyReviewStatusEnum.PolicyReviewStatus
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.nazwa_zasobu

Opis polaNiezmienne. Nazwa zasobu reklamy. Nazwy zasobów grupy reklam mają format: customers/{customer_id}/adGroupAds/{ad_group_id}~{ad_id}
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

ad_group_ad.status,

Opis polaStan reklamy.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.AdGroupAdStatusEnum.AdGroupAdStatus
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.ad_destination_type

Opis polaTyp miejsca docelowego reklamy.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.AdDestinationTypeEnum.AdDestinationType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.ad_network_type

Opis polaTyp sieci reklamowej.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.click_type

Opis polaTyp kliknięcia.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ClickTypeEnum.ClickType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_action

Opis polaNazwa zasobu działania powodującego konwersję.
KategoriaSEGMENT
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_action_category

Opis polaKategoria działania powodującego konwersję.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_action_name

Opis polaNazwa działania powodującego konwersję.
KategoriaSEGMENT
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_adjustment

Opis polaJeśli konwersje zostały dostosowane, segmentuje kolumny konwersji według pierwotnej konwersji i wartości konwersji w porównaniu z delta. Fałszywy wiersz zawiera dane zgodnie z pierwotnie opisaną zasadą, podczas gdy różnica między danymi w wierszu a danymi w pierwotnym wierszu jest różnica. Sumowanie obu wyników daje informacje o korektach.
KategoriaSEGMENT
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_attribution_event_type

Opis polaTyp zdarzenia atrybucji konwersji.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ConversionAttributionEventTypeEnum.ConversionAttributionEventType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_lag_bucket

Opis polaWartość wyliczenia określająca liczbę dni między wyświetleniem a konwersją.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ConversionLagBucketEnum.ConversionLagBucket
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.conversion_or_adjustment_lag_bucket

Opis polaWartość wyliczenia reprezentująca liczbę dni między wyświetleniem a konwersją lub między wyświetleniem a dostosowaniami względem konwersji.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ConversionOrAdjustmentLagBucketEnum.ConversionOrAdjustmentLagBucket
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

segment.date

Opis polaData, do której mają zastosowanie dane. Format rrrr-MM-dd, np. 17.04.2018 r.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

segmenty.dzień_tygodnia

Opis polaDzień tygodnia, np. PONIEDZIEŃ.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.device

Opis polaUrządzenie, którego dotyczą dane.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.DeviceEnum.Device
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.external_conversion_source

Opis polaZewnętrzne źródło konwersji.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.ExternalConversionSourceEnum.ExternalConversionSource
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.interaction_on_this_extension

Opis polaStosowany tylko w przypadku danych o pliku danych. Wskazuje, czy dane dotyczące interakcji miały miejsce w samym elemencie pliku danych, w innym rozszerzeniu lub jednostce reklamowej.
KategoriaSEGMENT
Typ danychBOOLEAN
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

segmenty.słowo kluczowe.ad_group_kryterium

Opis polaNazwa zasobu GroupCriterion.
KategoriaSEGMENT
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

Segment.keyword.info.match_type

Opis polaTyp dopasowania słowa kluczowego.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.KeywordMatchTypeEnum.KeywordMatchType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.keyword.info.text

Opis polaTekst słowa kluczowego (maksymalnie 80 znaków i 10 słów).
KategoriaSEGMENT
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.miesiąc

Opis polaMiesiąc reprezentowany przez datę pierwszego dnia miesiąca. Ma format rrrr-MM-dd.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

segmenty.miesiąc_w_roku

Opis polaMiesiąc roku, np. Styczeń.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.MonthOfYearEnum.MonthOfYear
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.placeholder_type

Opis polaTyp obiektu zastępczego. Te dane są używane tylko w przypadku danych o produktach w pliku danych.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.PlaceholderTypeEnum.PlaceholderType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.kwartał

Opis polaKwartał reprezentowany przez datę pierwszego dnia kwartału. Wykorzystuje rok kalendarzowy do kwartałów, np.drugi kwartał 2018 r. zaczyna się 1 kwietnia 2018 r. Ma format rrrr-MM-dd.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.search_term_match_type

Opis polaTyp dopasowania słowa kluczowego, które spowodowało wyświetlenie reklamy, razem z jego odmianami.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.SearchTermMatchTypeEnum.SearchTermMatchType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segment.slot

Opis polaPozycja reklamy.
KategoriaSEGMENT
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.SlotEnum.Slot
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.tydzień

Opis polaTydzień zdefiniowany jako poniedziałek–niedziela, reprezentowany przez datę od poniedziałku. Ma format rrrr-MM-dd.
KategoriaSEGMENT
Typ danychDATE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

Segmenty.rok

Opis polaRok w formacie rrrr.
KategoriaSEGMENT
Typ danychINT32
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

dane.absolute_top_impression_percent

Opis polaProcent wyświetleń reklamy, które pojawiają się jako pierwsze nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.aktywny_widok_CPM

Opis polaŚredni koszt widocznych wyświetleń (active_view_impressions).
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.active_view_ctr

Opis polaWymierne kliknięcia w Widoku aktywnym podzielone przez widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnym. Te dane są raportowane tylko w sieci reklamowej.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnikami.active_view_impressions

Opis polaPomiar częstotliwości, z jaką reklama jest widoczna w witrynie sieci reklamowej.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.active_view_measurability

Opis polaStosunek wyświetleń, które można zmierzyć w Widoku aktywnym, do liczby zrealizowanych wyświetleń.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.aktywny_widok_miary_kosztu_mikrofonu

Opis polaKoszt uzyskanych wyświetleń, które można było zmierzyć w Widoku aktywnym.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.aktywne_wyświetlenia_wymierne

Opis polaLiczba wyświetleń Twoich reklam w miejscach docelowych, w których mogą być one widoczne.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.aktywne_widok_widoczności

Opis polaOdsetek czasu, przez jaki reklama wyświetlała się w witrynie z włączoną obsługą Widoku aktywnego (wymierne wyświetlenia) i była widoczna (widoczne wyświetlenia).
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje

Opis polaŁączna liczba konwersji. Obejmuje to wszystkie konwersje niezależnie od wartości parametru include_in_conversions_metric.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.all_conversions_by_conversion_date

Opis polaŁączna liczba konwersji. Obejmuje to wszystkie konwersje niezależnie od wartości parametru include_in_conversions_metric. Jeśli wybierzesz tę kolumnę z datą, wartości w kolumnie „data” będą oznaczać datę konwersji. Szczegółowe informacje na temat kolumn by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/9549009.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje_od_interakcji

Opis polaWszystkie konwersje z interakcji (np. przeciwne po obejrzeniu) podzielone przez liczbę interakcji z reklamą.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wszystkie_konwersje_z_interakcji_wartość_na_interakcję

Opis polaWartość wszystkich konwersji podzielona przez łączną liczbę interakcji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wartość_wszystkich_konwersji

Opis polaWartość wszystkich konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.all_conversions_value_by_conversion_date

Opis polaWartość wszystkich konwersji. Jeśli wybierzesz tę kolumnę z datą, wartości w kolumnie „data” będą oznaczać datę konwersji. Szczegółowe informacje na temat kolumn by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/9549009.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wartość_konwersji_kosztów

Opis polaWartość wszystkich konwersji podzielona przez łączny koszt interakcji z reklamą (np. kliknięć reklam tekstowych lub wyświetleń reklam wideo).
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_koszt

Opis polaŚrednia kwota, jaką płacisz za interakcję. To iloraz łącznego kosztu reklam i całkowitej liczby interakcji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_cpc

Opis polaŁączny koszt wszystkich kliknięć podzielony przez łączną liczbę uzyskanych kliknięć.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

dane.średnia_cpe

Opis polaŚrednia kwota, jaką obciążymy Cię za zaangażowanie w reklamę. To iloraz łącznego kosztu wszystkich interakcji z reklamą i łącznej liczby interakcji z reklamą.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_cpm

Opis polaŚredni koszt tysiąca wyświetleń (CPM).
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_cpv

Opis polaŚrednia kwota, jaką płacisz za każde wyświetlenie swojej reklamy. Średni CPV jest obliczany na podstawie łącznego kosztu wszystkich odtworzeń podzielonego przez liczbę odtworzeń.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.średnia_liczba_wyświetleń_strony

Opis polaŚrednia liczba stron wyświetlonych podczas jednej sesji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.średni_czas_w_witrynie

Opis polaŁączny czas trwania wszystkich sesji (w sekundach) podzielony przez liczbę sesji. Zaimportowano z Google Analytics.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.bounce_rate

Opis polaOdsetek kliknięć, w przypadku których użytkownik odwiedził tylko jedną stronę Twojej witryny. Zaimportowano z Google Analytics.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.kliknięcia

Opis polaLiczba kliknięć.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metryki.konwersje

Opis polaLiczba konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.konwersji_według_daty_konwersji

Opis polaLiczba konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji. Jeśli wybierzesz tę kolumnę z datą, wartości w kolumnie „data” będą oznaczać datę konwersji. Szczegółowe informacje na temat kolumn by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/9549009.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.konwersji_z_interakcji

Opis polaKonwersje po interakcji podzielone przez liczbę interakcji z reklamą (np. kliknięć reklam tekstowych lub wyświetleń reklam wideo). Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.konwersji_z_interakcji_wartość_na_interakcję

Opis polaWartość konwersji z interakcji podzielona przez liczbę interakcji z reklamą. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.konwersje_wartość

Opis polaWartość konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.conversions_value_by_conversion_date

Opis polaWartość konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji. Jeśli wybierzesz tę kolumnę z datą, wartości w kolumnie „data” będą oznaczać datę konwersji. Szczegółowe informacje na temat kolumn by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/9549009.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.konwersji_wartość_kosztu

Opis polaWartość konwersji podzielona przez koszt interakcji z reklamą. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.koszt_mikrofonu

Opis polaSuma kosztów kliknięcia (CPC) i kosztów tysiąca wyświetleń (CPM) uzyskanych w danym okresie.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.koszt_wszystkie_konwersje

Opis polaKoszt interakcji z reklamą podzielony przez liczbę wszystkich konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.koszt_konwersji

Opis polaKoszt interakcji z reklamą podzielony przez liczbę konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.cost_per_current_model_attributed_conversion

Opis polaKoszt interakcji z reklamą podzielony przez aktualny model atrybucji konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.cross_device_conversions

Opis polaKonwersje mają miejsce, gdy klient kliknie reklamę Google Ads na jednym urządzeniu, a potem dokona konwersji na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce. Konwersje na różnych urządzeniach są już uwzględnione w kolumnie all_conversions.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.ctr

Opis polaLiczba kliknięć reklamy (kliknięcia) podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.current_model_attributed_conversions

Opis polaPokazuje, jak wyglądałyby Twoje historyczne dane konwersji w wybranym obecnie modelu atrybucji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.current_model_attributed_conversions_from_interactions_rate

Opis polaBieżący model przypisuje konwersje z interakcji podzielone przez liczbę interakcji z reklamą (np. kliknięć reklam tekstowych lub wyświetleń reklam wideo). Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.current_model_attributed_conversions_from_interactions_value_per_interaction

Opis polaWartość bieżącego modelu atrybucji konwersji z interakcji podzielona przez liczbę interakcji z reklamą. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.current_model_attributed_conversions_value

Opis polaWartość konwersji przypisanych do bieżącego modelu. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.current_model_attributed_conversions_value_per_cost

Opis polaWartość bieżącego modelu atrybucji podzielona przez koszt interakcji z reklamą. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.zaangażowanie

Opis polaCzęstotliwość, z jaką użytkownicy wchodzą w interakcję z reklamą po jej wyświetleniu. Jest to liczba rozwinięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.interakcje

Opis polaLiczba interakcji. Zaangażowanie ma miejsce, gdy użytkownik rozwija reklamę lightbox. W przyszłości również inne typy reklamy mogą obsługiwać dane o zaangażowaniu.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metryki.gmail_forwards

Opis polaLiczba przypadków, w których reklama została przekazana komuś innemu jako wiadomość.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metryki.gmail_saves

Opis polaLiczba przypadków, w których ktoś zapisał Twoją reklamę w Gmailu jako wiadomość.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.gmail_additional_clicks

Opis polaLiczba kliknięć strony docelowej po rozwinięciu reklamy w Gmailu.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.wyświetlenia

Opis polaLiczba wyświetleń reklamy na stronie wyników wyszukiwania lub w witrynie w sieci Google.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.rodzaje_zdarzenia_interakcyjnego

Opis polaRodzaje płatnych i bezpłatnych interakcji.
KategoriaMETRIC
Typ danychENUM
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v9.enums.InteractionEventTypeEnum.InteractionEventType
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

wskaźnika.interakcja_stawka

Opis polaJak często użytkownicy wchodzą w interakcję z reklamą po jej wyświetleniu. Jest to liczba interakcji podzielona przez liczbę wyświetleń reklamy.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.interakcje

Opis polaLiczba interakcji. Interakcja to główne działanie użytkownika związane z kliknięciami formatu reklamy tekstowej i produktowej, wyświetlenia reklam wideo itd.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.procent_nowych_użytkowników

Opis polaOdsetek sesji nowych użytkowników (osób, które nigdy wcześniej nie odwiedziły Twojej witryny). Zaimportowano z Google Analytics.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.phone_calls

Opis polaLiczba połączeń telefonicznych offline.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.phone_impressions

Opis polaLiczba wyświetleń offline na telefonach.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.numer_telefonu_do

Opis polaLiczba odebranych połączeń telefonicznych (phone_calls) podzielona przez liczbę wyświetleń Twojego numeru telefonu (phone_impressions).
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.top_impression_percent

Opis polaProcent wyświetleń reklamy, które pojawiają się w dowolnym miejscu nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wartość_wszystkie_konwersje

Opis polaWartość wszystkich konwersji podzielona przez liczbę wszystkich konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.value_per_all_conversions_by_conversion_date

Opis polaWartość wszystkich konwersji podzielona przez liczbę wszystkich konwersji. Jeśli wybierzesz tę kolumnę z datą, wartości w kolumnie „data” będą oznaczać datę konwersji. Szczegółowe informacje na temat kolumn by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/9549009.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.wartość_konwersji

Opis polaWartość konwersji podzielona przez liczbę konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

data.value_per_conversions_by_conversion_date

Opis polaWartość konwersji podzielona przez liczbę konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji. Jeśli wybierzesz tę kolumnę z datą, wartości w kolumnie „data” będą oznaczać datę konwersji. Szczegółowe informacje na temat kolumn by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/9549009.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metric.value_per_current_model_attributed_conversion

Opis polaWartość bieżącego modelu atrybucji podzielona przez liczbę konwersji. Dotyczy to tylko działań powodujących konwersję, w których atrybut include_in_conversions_metric ma ustawioną wartość „true”. Jeśli korzystasz z ustalania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.film_kwartyla_p100

Opis polaOdsetek wyświetleń, podczas których widz obejrzał cały Twój film.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.film_kwartyla_p25_stare

Opis polaOdsetek wyświetleń, podczas których widz obejrzał 25% Twojego filmu.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnika.film_kwartyla_p50

Opis polaOdsetek wyświetleń, podczas których widz obejrzał 50% filmu.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.kwartyl_filmu_p75_rate

Opis polaOdsetek wyświetleń, podczas których widz obejrzał 75% filmu.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźnik.wideo_obejrzenia_reklam

Opis polaLiczba obejrzeń reklamy wideo TrueView podzielona przez liczbę wyświetleń, w tym wyświetleń miniatur reklam TrueView In-Display.
KategoriaMETRIC
Typ danychDOUBLE
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

wskaźników.wideo_obejrzenia

Opis polaLiczba wyświetleń reklam wideo.
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

metrics.view_through_conversions

Opis polaŁączna liczba konwersji po obejrzeniu. Dzieje się tak, gdy klient widzi reklamę graficzną lub multimedialną, a następnie dokona konwersji w Twojej witrynie bez interakcji z nią (np. kliknięcia).
KategoriaMETRIC
Typ danychINT64
Wpisz URLN/A
Możliwe do filtrowaniaPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz