Method: snapshots.get

Belirli bir anlık görüntü kimliğinin meta verilerini alır.

HTTP isteği

GET https://games.googleapis.com/games/v1/snapshots/{snapshotId}

Yol parametreleri

Parametreler
snapshotId

string

Anlık görüntünün kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
language

string

Bu yöntemin döndürdüğü dizeler için kullanılması tercih edilen dil.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Snapshot öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.