Method: scores.list

Skorları, tepeden başlayarak skor tablosunda listeler.

HTTP isteği

GET https://games.googleapis.com/games/v1/leaderboards/{leaderboardId}/scores/{collection}

Yol parametreleri

Parametreler
leaderboardId

string

Skor tablosunun kimliği.

collection

enum (ScoreCollection)

İstediğiniz puanların koleksiyonu.

Sorgu parametreleri

Parametreler
language

string

Bu yöntemin döndürdüğü dizeler için kullanılması tercih edilen dil.

timeSpan

enum (ScoreTimeSpan)

Zorunlu. İstediğiniz puanlar ve sıralamalar için zaman aralığı.

maxResults

integer

Yanıtta döndürülecek maksimum skor tablosu skoru. Yanıtlar için döndürülen skor tablosu skorlarının gerçek sayısı belirtilen maxResults değerinden az olabilir.

pageToken

string

Önceki istek tarafından döndürülen jeton.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ListLeaderboardScoresResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.