Method: players.getScopedPlayerIds

Şu anda kimliği doğrulanmış kullanıcı için kapsamlı oynatıcı tanımlayıcılarını alır.

HTTP isteği

GET https://games.googleapis.com/games/v1/players/me/scopedIds

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Kapsama alınmış oynatıcı tanımlayıcıları.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "gamePlayerId": string,
  "developerPlayerKey": string
}
Alanlar
gamePlayerId

string

Oyun kapsamlı oyuncu tanımlayıcısı. Bu,player.get gamePlayerId alanında döndürülen kimlikle aynıdır.

developerPlayerKey

string

Belirtilen geliştiricinin tüm oyunlarındaki oyuncunun tanımlayıcısı. Her oyuncu, bir geliştiricinin tüm oyunlarında aynı developerPlayerKey'e sahiptir. Oyun başka bir geliştiriciye aktarılırsa oyundaki geliştirici oyuncusuyla ilgili önemli değişiklikler. gamePlayerId'nin değişmeyeceğini unutmayın.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.