REST Resource: events

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

listByPlayer

Kimliği doğrulanmış durumda olan kullanıcı için bu uygulamadaki etkinliklerdeki mevcut ilerleme durumunu gösteren bir liste döndürür.

listDefinitions

Bu uygulamadaki etkinlik tanımlarının bir listesini döndürür.

record

Bu uygulamanın mevcut durumda kimliği doğrulanmış kullanıcısı için etkinliklerin kaç kez oluştuğunda yapılan değişiklikleri toplu olarak kaydeder.