PlayerEvent

Etkinlik durumu kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "kind": string,
  "definitionId": string,
  "playerId": string,
  "numEvents": string,
  "formattedNumEvents": string
}
Alanlar
kind

string

Bu kaynağın türünü benzersiz şekilde tanımlar. Değer her zaman games#playerEvent sabit dizesidir.

definitionId

string

Etkinlik tanımının kimliği.

playerId

string

Oynatıcının kimliği.

numEvents

string (int64 format)

Bu etkinliğin şu anda gerçekleşme sayısı.

formattedNumEvents

string

Bu etkinliğin şu anda gerçekleşme sayısı (bir dize olarak). Bu dizenin biçimlendirmesi, Play Games Developer Console'daki etkinliğinizin yapılandırmasına bağlıdır.