انتشار نمای کلی API

API انتشار خدمات بازی‌های Google Play به شما امکان می‌دهد کارهای مکرر مربوط به تولید و توزیع بازی‌ها را خودکار کنید. این کارکردهایی مشابه عملکردهایی را که از طریق کنسول Google Play در اختیار یک برنامه‌نویس قرار می‌گیرد، ارائه می‌کند، مانند:

  • ایجاد و اصلاح فهرست دستاوردها
  • ایجاد و اصلاح لیست امتیازات
  • آپلود تصاویر نماد برای دستاوردها و تابلوهای امتیازات

شما می توانید مستقیماً از طریق HTTP به REST API دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر، به مرجع API و برنامه نمونه مراجعه کنید.