Players: hide

Yetkilendirme gerektirir

İlgili oyuncunun skor tablosu skorlarını belirtilen uygulamada gizleyin. Bu yöntem yalnızca Play Console'daki kullanıcı hesapları tarafından kullanılabilir.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/applications/applicationId/players/hidden/playerId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
applicationId string Google Play Console'daki uygulama kimliği.
playerId string Oyuncu kimliği. Kimliği doğrulanmış oynatıcı kimliği yerine me değeri kullanılabilir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/games

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.