Achievements: resetMultipleForAllPlayers

Yetkilendirme gerektirir

Tüm oyuncular için verilen kimliklerle başarıları sıfırlar. Bu yöntem yalnızca geliştirici konsolunuzdaki kullanıcı hesapları tarafından kullanılabilir. Yalnızca taslak başarılar sıfırlanabilir.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/achievements/resetMultipleForAllPlayers

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/games

İstek içeriği

İstek gövdesinde, verileri aşağıdaki yapıyla sağlayın:

{
  "kind": "gamesManagement#achievementResetMultipleForAllRequest",
  "achievement_ids": [
    string
  ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Bu kaynağın türünü benzersiz bir şekilde tanımlar. Değer her zaman gamesManagement#achievementResetMultipleForAllRequest sabit dizesidir.
achievement_ids[] list Sıfırlanacak başarıların kimlikleri.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.