gpg::EndpointDetails

#include <nearby_connection_types.h>

Uygulamanın keşfettiği bir uzak uç noktayla ilgili ayrıntılar.

Özet

Herkese açık özellikler

endpoint_id
std::string
Uzak uç noktanın kimliği.
name
std::string
Uzak uç noktanın kullanıcılar tarafından okunabilen adı.
service_id
std::string
Uzak uç noktasında çalışan hizmetin kimliği.

Herkese açık özellikler

endpoint_id

std::string gpg::EndpointDetails::endpoint_id

Uzak uç noktanın kimliği.

ad

std::string gpg::EndpointDetails::name

Uzak uç noktanın kullanıcılar tarafından okunabilen adı.

service_id

std::string gpg::EndpointDetails::service_id

Uzak uç noktasında çalışan hizmetin kimliği.