gpg::AppIdentifier

#include <nearby_connection_types.h>

Bir uygulama için tanımlayıcı.

Özet

Herkese açık özellikler

identifier
std::string
Uygulamanın bir uygulamayı platformda bulmak veya yüklemek için kullandığı tanımlayıcı dizesi.

Herkese açık özellikler

tanımlayıcı

std::string gpg::AppIdentifier::identifier

Uygulamanın bir uygulamayı platformda bulmak veya yüklemek için kullandığı tanımlayıcı dizesi.

Android için bu dize bir paket adıdır.