Method: forms.get

Pobierz formularz.

Żądanie HTTP

GET https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
formId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator formularza.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Form.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.