DevFest là một hội nghị công nghệ toàn cầu hướng tới cộng đồng, do cộng đồng Nhóm nhà phát triển Google (GDG) tổ chức. Mỗi sự kiện DevFest đều do những người tổ chức GDG thiết kế để phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm của cộng đồng nhà phát triển tại địa phương, đặc biệt là tập trung vào hoạt động trao đổi kiến thức, kết nối và tìm hiểu về các công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.

Có gì tại DevFest

Các sự kiện trên toàn thế giới do cộng đồng Nhóm nhà phát triển Google tổ chức, với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu về các công nghệ của Google.
Hội thảo cả ngày, trải nghiệm thực tế, sự kiện xâm nhập và gỡ lỗi, tất cả đều xoay quanh các công nghệ của Google mà bạn yêu thích.
Thảo luận theo nhóm, buổi hỏi đáp, nhóm gặp gỡ, buổi giới thiệu dự án, hội thảo lập trình, buổi cố vấn và nhiều hoạt động khác.

Tìm tài nguyên và giải pháp hữu ích

Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.
Đưa sức mạnh của công nghệ học máy vào các ứng dụng và quy trình công việc.
Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.
Tham gia một nhóm tại địa phương và gặp gỡ các nhà phát triển tại địa phương có cùng mối quan tâm.