ในวันที่ 10 เมษายน 2018 Google ได้เลิกใช้งาน GCM แล้ว เซิร์ฟเวอร์ GCM และ API ของไคลเอ็นต์ได้ถูกนําออกไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2019 และในปัจจุบันการเรียกใช้ API เหล่านั้นก็อาจล้มเหลว
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
Google Cloud Messaging เลิกใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2018 ถูกปิดใช้งานและถูกนําออกจาก API ของ Google แล้ว เพื่อให้มีฟังก์ชันที่เทียบเท่า ให้ใช้ Firebase Cloud Messaging (FCM) ซึ่งรับโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่เสถียรและปรับขนาดได้ รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย