ตัวอย่าง Wrapper การค้นหาตาราง

ตัวอย่างนี้ใช้สเปรดชีตต่อไปนี้
http://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw

จำนวนแถวที่จะแสดง: