Przykład wykresu liniowego

Dane:

label: 'Year', 'Sales',  null, 'Expenses',   null
 role: domain,  data, certainty,   data, certainty
    '2004',  1000,   false,   400,   true
    '2005',  1170,   true,   460,   true
    '2006',  660,   true,   1120,   false
    '2007',  1030,   true,   540,   false

Na tym wykresie seria „Sprzedaż” zawiera jeden niepewny segment – pierwszy ze względu na niepewny punkt graniczny w pierwszym wierszu. Seria „Wydatki” zawiera 2 niepewne segmenty, określone niepewnością z 2 ostatnich punktów w 5 kolumnie.