<GCKUIMediaButtonBarProtocol> Protokol

<GCKUIMediaButtonBarProtocol> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKUIMediaButtonBarProtocol delege protokolü.

yılından beri
3,1

<NSObject> öğesini devralır.

Devralınan kaynak: GCKUIExpandedMediaControlsViewController ve GCKUIMiniMediaControlsViewController.

Örnek Yöntemi Özeti

(NSUInteger) - buttonCount
 Alıcı tarafından özelleştirilebilen maksimum düğme sayısı. Diğer...
 
(void) - setButtonType:atIndex:
 index konumundaki düğme için düğme türünü ayarlar. Diğer...
 
(GCKUIMediaButtonType- buttonTypeAtIndex:
 Belirli bir konumdaki geçerli düğme türünü döndürür. Diğer...
 
(void) - setCustomButton:atIndex:
 Belirli bir düğme konumunda sunulması gereken UIButton örneğini ayarlar. Diğer...
 
(nullable UIButton *) - customButtonAtIndex:
 Belirli bir konumdaki özel düğmeye bir referans döndürür. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (NSUInteger) buttonCount

Alıcı tarafından özelleştirilebilen maksimum düğme sayısı.

İlerlemeler
Düğme sayısı.
- (void) setButtonType: (GCKUIMediaButtonType buttonType
atIndex: (NSUInteger)  index 

index konumundaki düğme için düğme türünü ayarlar.

Parameters
buttonTypeThe type of the button. If the type is GCKUIMediaButtonTypeCustom, a UIButton instance should be passed for the same index using setCustomButton:atIndex:. Otherwise a default button is created and presented in that position.
indexThe position in which the button should be presented. 0 is the left-most position. Indices should be smaller than the value returned by buttonCount.
- (GCKUIMediaButtonType) buttonTypeAtIndex: (NSUInteger)  index

Belirli bir konumdaki geçerli düğme türünü döndürür.

Parameters
indexThe button's position, where 0 is the left-most position.
İlerlemeler
Seçili konumdaki düğmenin türü.
- (void) setCustomButton: (nullable UIButton *)  customButton
atIndex: (NSUInteger)  index 

Belirli bir düğme konumunda sunulması gereken UIButton örneğini ayarlar.

Parameters
customButtonThe button instance to be presented in the control bar.
indexThe position in which the button should be presented. 0 is the left-most position. Indices should be smaller than the value returned by buttonCount.
- (nullable UIButton *) customButtonAtIndex: (NSUInteger)  index

Belirli bir konumdaki özel düğmeye bir referans döndürür.

Parameters
indexThe button's position, where 0 is the right-most position.
İlerlemeler
Seçili konumdaki düğmeye bir referans veya bu konumda özel düğme yoksa ya da konum geçersizse nil.