GCKUIDeviceVolumeController Sınıfı

GCKUIDeviceVolumeController Sınıf Referansı

Genel bakış

Kullanıcı arayüzü görünümlerinde kullanılan ve Yayın alıcısının ses düzeyini ve sesini kapatma durumunu kontrol etmek veya göstermek için kullanılan bir kumandadır.

Arayan uygulama, uygun özellikleri ayarlayarak, ses seviyesiyle ilgili kullanıcı arayüzü kontrollerini kumandaya kaydeder. Ardından kumanda, uygun ses komutlarını alıcıya vererek kontrollerdeki dokunma etkinliklerine yanıt verir ve alıcıdan alınan durum bilgilerine göre kontrolleri günceller. Kumanda, geçerli oturum ve alıcı durumuna göre kullanıcı arayüzü kontrollerini otomatik olarak etkinleştirip devre dışı bırakır.

Since
3.0

NSObject'i devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 Tanımlayıcı başlatıcı. Diğer...
 
(void) - setVolume:
 Alıcının ses düzeyini değiştirmeye yönelik bir uygunluk yöntemi. Diğer...
 
(void) - setMuted:
 Alıcının ses kapatma durumunu değiştirmek için bir rahatlık yöntemi. Diğer...
 
(void) - volumeUp
 Alıcının ses düzeyini artırma oranı için kullanılan bir kolaylık yöntemi. Diğer...
 
(void) - volumeDown
 Alıcının ses düzeyini artırma oranı için kullanılan bir kolaylık yöntemi. Diğer...
 
(void) - toggleMuted
 Sesi kapatma durumunu açma/kapatma düğmesi. Diğer...
 

Mülk Özeti

UIButton * volumeUpButton
 "Sesi aç" düğmesi. Diğer...
 
UIButton * volumeDownButton
 "Sesi azaltma" düğmesi. Diğer...
 
UISlider * volumeSlider
 Mevcut alıcı ses düzeyini görüntülemek ve değiştirmek için kullanılan bir kaydırma çubuğu. Diğer...
 
UISwitch * muteSwitch
 Alıcının ses kapatma durumunu değiştirme anahtarı. Diğer...
 
GCKUIMultistateButtonmuteToggleButton
 Alıcıyı sessize almak/açmak için kullanılan açma/kapatma düğmesi. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntıları

- (instancetype) init

Tanımlayıcı başlatıcı.

- (void) setVolume: (float)  volume

Alıcının ses düzeyini değiştirmeye yönelik bir uygunluk yöntemi.

Şu anda etkin olan GCKSession nesnesine erişim yetkisi verir.

Parameters
volumeThe new volume. Must be a value in the range [0.0, 1.0].
- (void) setMuted: (BOOL)  muted

Alıcının ses kapatma durumunu değiştirmek için bir rahatlık yöntemi.

Şu anda etkin olan GCKSession nesnesine erişim yetkisi verir.

Parameters
mutedThe new mute state.
- (void) volumeUp

Alıcının ses düzeyini artırma oranı için kullanılan bir kolaylık yöntemi.

Şu anda etkin olan GCKSession nesnesine erişim yetkisi verir.

- (void) volumeDown

Alıcının ses düzeyini artırma oranı için kullanılan bir kolaylık yöntemi.

Şu anda etkin olan GCKSession nesnesine erişim yetkisi verir.

- (void) toggleMuted

Sesi kapatma durumunu açma/kapatma düğmesi.

Şu anda etkin olan GCKSession nesnesine erişim yetkisi verir.

Mülk Ayrıntıları

- (UIButton*) volumeUpButton
readwritenonatomicweak

"Sesi aç" düğmesi.

Düğmeye dokunulduğunda alıcının ses seviyesi, ses artışıyla artar. Etkin oturum yoksa veya geçerli oturum ses ayarlamasını desteklemiyorsa düğme devre dışı bırakılır.

- (UIButton*) volumeDownButton
readwritenonatomicweak

"Sesi azaltma" düğmesi.

Düğmeye dokunulduğunda alıcının ses seviyesi, ses artışıyla azalır. Etkin oturum yoksa veya geçerli oturum ses ayarlamasını desteklemiyorsa düğme devre dışı bırakılır.

- (UISlider*) volumeSlider
readwritenonatomicweak

Mevcut alıcı ses düzeyini görüntülemek ve değiştirmek için kullanılan bir kaydırma çubuğu.

Kaydırma çubuğunun değeri kullanıcı tarafından değiştirildiğinde ses, alıcıda güncellenir. Alıcı durumunda, alıcının ses düzeyinde değişiklik olduğunu gösteren bir kaydırma çubuğu değeri güncellenir. Etkin oturum yoksa veya mevcut oturum ses düzeyini desteklemiyorsa kaydırma çubuğu devre dışı bırakılır.

- (UISwitch*) muteSwitch
readwritenonatomicweak

Alıcının ses kapatma durumunu değiştirme anahtarı.

Anahtar açık/kapalı konuma getirildiğinde sesi kapatma durumu alıcıda güncellenir. Alıcı sessize alındığında bir alıcı durumu alındığında anahtar buna göre güncellenir. Etkin bir oturum yoksa veya mevcut oturumun sesi kapatma özelliğini desteklemiyorsa anahtar devre dışı bırakılır.

- (GCKUIMultistateButton*) muteToggleButton
readwritenonatomicweak

Alıcıyı sessize almak/açmak için kullanılan açma/kapatma düğmesi.

Arayan, sırasıyla düğmenin GCKUIButtonStateMuteOn ve GCKUIButtonStateMuteOff durumları için uygun "sesi kapalı" ve "sesitlenmedi" simgelerini ayarlamalıdır. Düğmenin durumu, alıcıdaki mevcut kapatma durumunu yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenir. Düğmeye dokunulduğunda sessiz durum alıcıda güncellenir. Şu anda etkin bir oturum yoksa veya mevcut oturum sesi kapatma özelliğini desteklemiyorsa düğme devre dışı bırakılır.