Włącz ARCore

Na tej stronie opisujemy, jak włączyć funkcje ARCore w projektach Unreal Engine. Aby to zrobić:

  1. Konfigurowanie aplikacji pod kątem wymagań AR lub opcjonalnych AR
  2. Upewnij się, że aplikacja jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi prywatności użytkownika ARCore.

Usługi Google Play dla AR

W swojej aplikacji możesz włączyć ARCore na 2 sposoby: Wymagany w AR lub Opcjonalny w AR. Jeśli nie wiesz, którą wybrać, zapoznaj się z artykułem Publikowanie aplikacji AR w Sklepie Google Play.

Wymagane AR

Wymagany w AR oznacza, że aplikacji nie można używać bez AR i udostępnia ją tylko na urządzeniach obsługujących ARCore.

Aby ustawić AR ARCore jako aplikację, zaznacz pole ARCore Wymagane aplikacje w ustawieniach wtyczki Google ARCore. To ustawienie znajduje się w menu Edytuj > Ustawienia projektu > Wtyczki > GoogleARCore.

Twoja aplikacja będzie automatycznie sprawdzać w czasie działania, by upewnić się, że urządzenie obsługuje ARCore, a dane z profili urządzeń ARCore i ARCore do usług Google Play są zainstalowane i aktualne. Jeśli Usługi Google Play dla AR nie są zainstalowane (być może zostały usunięte przez użytkownika), wersja jest za stara lub dane profilu urządzenia ARCore są nieaktualne, aplikacja wyświetli prośbę o ich zainstalowanie lub zaktualizowanie. Jeśli instalacja lub aktualizacja się nie uda (prawdopodobnie z powodu awarii sieci), węzeł Get ARCore Session Status Blueprint zwróci błąd Error, a aplikacja powinna rozwiązać problem i zamknąć ten błąd.

Opcjonalna AR

AR Opcjonalny oznacza, że aplikację można zainstalować i uruchomić na urządzeniach, które nie obsługują ARCore, ale zawierają funkcje AR, które są włączone na obsługiwanych urządzeniach. Gdy użytkownicy instalują opcjonalnie aplikację AR, Sklep Google Play nie instaluje automatycznie usług Google Play dla AR.

Aby ustawić aplikację AR jako opcjonalną, odznacz pole Wymagana aplikacja ARCore w ustawieniach wtyczki Google ARCore.

W aplikacji użyj węzła Blueprint Check ARCore Availability, by sprawdzić, czy urządzenie obsługuje ARCore, a jeśli tak, czy zainstalowane są Usługi Google Play dla AR.

Aplikacja powinna spełniać te warunki:

Stan Działanie
Urządzenie nie obsługuje ARCore. Ukrywa funkcję związaną z AR.
Urządzenie obsługuje ARCore, ale Usługi Google Play nie są zainstalowane lub nieaktualne. Wyświetla użytkownikowi prośbę o zainstalowanie lub zaktualizowanie oprogramowania za pomocą planu Install ARCore Service.
Urządzenie obsługuje ARCore, a usługi Google Play dla AR są zainstalowane i aktualne. Uruchamia usługę.

Wymagania dotyczące prywatności użytkownika

Upewnij się, że aplikacja jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi prywatności użytkownika ARCore.

Dalsze kroki

Przeczytaj kod w przykładowej aplikacji i zapoznaj się z dokumentacją API ARCore dla Unreal API.