.NET için Transcoder API İstemci Kitaplığı

Transcoder API: Bu API, video dosyalarını tüketici dağıtımına uygun biçimlere dönüştürür.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Transcoder API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Transcoder.v1.