ListAccessBindingsResponse

ข้อความตอบกลับสำหรับ ListAccessBindings RPC

การแสดง JSON
{
  "accessBindings": [
    {
      object (AccessBinding)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
ช่อง
accessBindings[]

object (AccessBinding)

รายการ AccessBindings กรณีเหล่านี้จะได้รับการสั่งการอย่างเสถียร แต่เป็นไปตามคำสั่งที่กำหนดเอง

nextPageToken

string

โทเค็นที่ส่งเป็น pageToken เพื่อเรียกดูหน้าถัดไปได้ หากเว้นช่องนี้ไว้ ก็จะไม่เห็นหน้าต่อๆ ไป