Dokumentacja ramowa GoogleMobileAds

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Klasy

Następujące klasy są dostępne globalnie.

 • Obiekt formularza zgody na jednorazowe użycie.

  Deklaracja

  Szybki

  class UMPConsentForm : NSObject

  Cel C

  @interface UMPConsentForm : NSObject
 • Informacje o zgodzie. Wszystkie metody muszą być wywoływane w głównym wątku.

  Deklaracja

  Szybki

  class UMPConsentInformation : NSObject

  Cel C

  @interface UMPConsentInformation : NSObject
 • Zastępuje ustawienia debugowania lub testowania.

  Deklaracja

  Szybki

  class UMPDebugSettings : NSObject, NSCopying

  Cel C

  @interface UMPDebugSettings : NSObject <NSCopying>
 • Parametry wysyłane przy aktualizacjach informacji o zgodzie użytkownika.

  Deklaracja

  Szybki

  class UMPRequestParameters : NSObject

  Cel C

  @interface UMPRequestParameters : NSObject