Tích hợp Tapjoy với Dàn xếp

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ Tapjoy thông qua tính năng đặt giá thầu hoặc dạng thác nước. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm quảng cáo Tapjoy vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo, cũng như cách tích hợp SDK Tapjoy và bộ chuyển đổi vào một ứng dụng Android.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Bộ chuyển đổi AdMob dàn xếp cho Tapjoy có các khả năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Android API cấp 19 trở lên

 • [Đối với tính năng đặt giá thầu]: Bộ chuyển đổi Tapjoy 12.2.1.1 trở lên (nên dùng phiên bản mới nhất)

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập Tapjoy

Đăng ký hoặc đăng nhập vào trang tổng quan Tapjoy của bạn.

Thêm ứng dụng

Thêm ứng dụng của bạn vào trang tổng quan Tapjoy bằng cách chuyển đến danh sách ứng dụng ở trên cùng bên phải rồi nhấp vào nút Add App (Thêm ứng dụng). Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin chi tiết về ứng dụng.

Điền thông tin vào biểu mẫu và nhấp vào nút Tạo ngay để thêm ứng dụng của bạn vào trang tổng quan Tapjoy.

Bạn có thể bỏ qua các bước tích hợp do Tapjoy trình bày và chuyển sang tạo các vị trí để sử dụng cùng AdMob dàn xếp.

Vị trí, đơn vị tiền tệ ảo và nội dung

Vị trí đặt quảng cáo

Điều hướng đến Kiếm tiền > Vị trí và nhấp vào nút Tạo vị trí ở góc trên bên phải. Ngay cả khi bạn đã có một vị trí, bạn vẫn nên tạo một vị trí mới để AdMob có thể theo dõi và báo cáo riêng.

Nhập Tên cho vị trí của bạn, đánh dấu vào hộp Dàn xếp rồi chọn AdMob trong danh sách thả xuống. Nhấp vào Tạo khi hoàn tất.

Tên vị trí được nhập ở đây dùng để thiết lập AdMob Đơn vị quảng cáo cho tính năng dàn xếp trong phần tiếp theo. "AdMob Dàn xếp" đã được dùng trong ví dụ này, nhưng bạn có thể gọi vị trí theo ý muốn.

Tiền ảo

Chuyển đến phần monetization > Virtual Currency (Kiếm tiền và giá trị ảo) rồi nhấp vào nút Create Virtual Currency (Tạo đơn vị tiền tệ ảo) ở góc trên cùng bên phải.

Điền thông tin vào biểu mẫu và nhấp vào Tạo ngay. Sử dụng NO_CALLBACK làm URL gọi lại. Điều này đảm bảo rằng Tapjoy SDK tránh được lệnh gọi không cần thiết đến máy chủ.

Bộ chuyển đổi Tapjoy không chuyển tiếp giá trị và tên đơn vị tiền tệ. Vì vậy, bạn có thể chọn bất kỳ giá trị chung nào cho số tiền và tên đơn vị tiền tệ của mình. Hãy xem bài viết Quảng cáo có tặng thưởng để biết thêm thông tin.

Nội dung

Chuyển đến mục Kiếm tiền và gt; Tạo nội dung để tạo nội dung cần hiển thị cùng với các vị trí.

Để được hướng dẫn thêm về cách tạo nội dung, hãy chọn thẻ tương ứng với định dạng quảng cáo mà bạn muốn:

Đặt giá thầu

Quảng cáo xen kẽ

Nhấp vào nút Tạo cho nội dung Quảng cáo xen kẽ có lập trình. Cung cấp một Tên cho nội dung đó và chọn Android làm Nền tảng. Chọn đơn vị tiền tệ ảo được tạo trước đó làm Đơn vị tiền tệ ảo. Chọn vị trí Quảng cáo xen kẽ đã tạo trước đó. Nhấp vào nút Save (Lưu) ở dưới cùng khi hoàn tất để tạo nội dung.

Được thưởng

Nhấp vào nút Tạo cho nội dung Video có tặng thưởng có lập trình. Cung cấp một Tên cho nội dung đó và chọn Android làm Nền tảng. Chọn đơn vị tiền tệ ảo được tạo trước đó làm Đơn vị tiền tệ ảo. Chọn vị trí có tặng thưởng đã tạo trước đó. Nhấp vào nút Save (Lưu) ở dưới cùng khi hoàn tất để tạo nội dung.

Thác nước

Quảng cáo xen kẽ

Nhấp vào nút Tạo cho nội dung Quảng cáo xen kẽ dạng video. Cung cấp một Tên cho nội dung đó và chọn Android làm Nền tảng. Chọn đơn vị tiền tệ ảo được tạo trước đó làm Đơn vị tiền tệ ảo. Chọn vị trí Quảng cáo xen kẽ đã tạo trước đó. Nhấp vào nút Save (Lưu) ở dưới cùng khi hoàn tất để tạo nội dung.

Được thưởng

Nhấp vào nút Tạo cho nội dung Video có tặng thưởng. Cung cấp một Tên cho nội dung đó và chọn Android làm Nền tảng. Chọn đơn vị tiền tệ ảo được tạo trước đó làm Đơn vị tiền tệ ảo. Chọn vị trí có tặng thưởng đã tạo trước đó. Nhấp vào nút Save (Lưu) ở dưới cùng khi hoàn tất để tạo nội dung.

Xác định vị trí khóa SDK

Ngoài Tên vị trí, bạn cũng cần sử dụng Khóa SDK để thiết lập đơn vị quảng cáo AdMob của mình.

Chuyển đến phần Cài đặt và gt; Cài đặt ứng dụng. Bạn có thể lấy Khoá SDK từ Thông tin ứng dụng trong thẻ Nền tảng ứng dụng.

Tìm khoá báo cáo

Đặt giá thầu

Bạn không cần phải thực hiện bước này để tích hợp giá thầu.

Thác nước

Bạn cần có Khóa OAuth của nhà xuất bảnKhóa dàn xếp để tiếp tục. Bạn có thể lấy Khoá OAuth của nhà xuất bản trong cùng một trang trong thẻ Khoá API.

Bạn có thể lấy Khoá dàn xếp trong cùng một trang trong thẻ Khoá dàn xếp trong cột Khoá API báo cáo. Khoá này được gắn nhãn "AdMob."

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm Tapjoy vào cấu hình dàn xếp cho Đơn vị quảng cáo. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và bỏ qua bước tiếp theo để Thêm Tapjoy làm nguồn quảng cáo. Nếu không, để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái của nhóm dàn xếp thành Bật, rồi nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.

Lớp phủ lựa chọn đơn vị quảng cáo

Liên kết nhóm dàn xếp này với đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn, rồi nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn:

Thêm Tapjoy làm nguồn quảng cáo

Đặt giá thầu

Trong thẻ Đặt giá thầu ở mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó chọn Tapjoy.

Tiếp theo, nhập Khoá SDK, cũng như Tên vị trí nhận được trong phần trước và nhấp vào Xong.

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Thác nước

Dưới thẻ Thác nước trong mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo.

Chọn Tapjoy rồi bật nút chuyển Optimize. Nhập Khóa OAuth của nhà xuất bảnKhóa dàn xếp có được trong phần trước để thiết lập tính năng tối ưu hóa nguồn quảng cáo cho Tapjoy. Sau đó, nhập giá trị eCPM cho Tapjoy rồi nhấp vào Tiếp tục.

Tiếp theo, nhập SDK Key (Khoá SDK) và Placements Name (Tên vị trí) có được trong phần trước rồi nhấp vào Done (Xong).

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Sau đó, để đảm bảo bạn cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng bất kể mạng quảng cáo nào được phân phát, hãy đánh dấu vào hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp.

Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, thì bộ chuyển đổi Tapjoy sẽ mặc định nhận một phần thưởng thuộc loại "" (chuỗi trống) có giá trị là 1. SDK Tapjoy không cung cấp giá trị phần thưởng cụ thể cho quảng cáo có tặng thưởng.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi Tapjoy

Thêm phần phụ thuộc triển khai sau với phiên bản mới nhất của SDK Tapjoy và bộ chuyển đổi trong tệp build.gradle cấp ứng dụng:

repositories {
  google()
  maven {
    url "https://sdk.tapjoy.com/"
  }
}

...
dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0'
  implementation 'com.google.ads.mediation:tapjoy:12.10.0.1'
}
...

Tích hợp thủ công

Tải SDK Android của Funjoy xuống và trích xuất tapjoyconnectlibrary.jar trong thư mục Libraries rồi thêm vào dự án của bạn.

Chuyển đến cấu phần phần mềm Tapjoy adapter trên Maven Repository của Google. Chọn phiên bản mới nhất, tải tệp .aar của bộ thích ứng Tapjoy, rồi thêm tệp đó vào dự án của bạn.

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Bạn không cần phải có mã bổ sung để tích hợp Tapjoy.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

Bạn có thể bật quảng cáo thử nghiệm trên trang tổng quan Tapjoy trong phần Cài đặt > Cài đặt ứng dụng > Thiết bị thử nghiệm. Tạo một thiết bị thử nghiệm mới bằng mã nhận dạng cho quảng cáo trên thiết bị:

Bạn có thể tìm Mã nhận dạng cho quảng cáo của thiết bị bằng cách chuyển đến Google và gt; Ads trong phần Cài đặt của thiết bị.

Tiếp theo, sửa đổi nội dung bạn đã tạo trước đó.

Để sửa đổi nội dung của bạn, trước tiên, hãy chuyển đến phần Kiếm tiền và gt; Vị trí rồi nhấp vào thẻ Người dùng đã bắt đầu. Tiếp theo, hãy chọn trình đơn thả xuống cho nội dung bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn Chỉnh sửa.

Trong phần Basic (Nội dung cơ bản), hãy đánh dấu vào hộp Only for Test Devices (Chỉ dành cho thiết bị thử nghiệm). Sau đó, hãy nhấp vào Lưu ở cuối trang. Vậy là xong! Bạn hiện đã tích hợp tính năng dàn xếp hoạt động với Tapjoy.

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

Trong Tapjoy SDK phiên bản 12.6.0, Tapjoy đã thêm một API đồng ý của người dùng để hỗ trợ các chế độ cài đặt quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này cho SDK Tapjoy. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên làm như vậy trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Java

import com.tapjoy.TJPrivacyPolicy;
import com.tapjoy.Tapjoy;
// ...

TJPrivacyPolicy privacyPolicy = Tapjoy.getPrivacyPolicy();
privacyPolicy.setSubjectToGDPR(true);
privacyPolicy.setUserConsent("0");

Kotlin

import com.tapjoy.Tapjoy
// ...

val privacyPolicy = Tapjoy.getPrivacyPolicy()
privacyPolicy.setSubjectToGDPR(true)
privacyPolicy.setUserConsent("0")

Truy cập Tapjoy\39;s Hướng dẫn về quyền riêng tư của người dùng để biết thêm chi tiết và giá trị trong từng phương thức.

Thêm Tapjoy vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)

Làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm Tapjoy vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong AdMob UI.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

Trong Tapjoy SDK phiên bản 12.6.0, Tapjoy đã thêm một API đồng ý của người dùng để hỗ trợ các chế độ cài đặt quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này cho SDK Tapjoy. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên làm như vậy trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Java

import com.tapjoy.TJPrivacyPolicy;
import com.tapjoy.Tapjoy;
// ...

TJPrivacyPolicy privacyPolicy = Tapjoy.getPrivacyPolicy();
privacyPolicy.setUSPrivacy(“1YYY”);

Kotlin

import com.tapjoy.Tapjoy
// ...

val privacyPolicy = Tapjoy.getPrivacyPolicy()
privacyPolicy.setUSPrivacy(“1YYY”)

Truy cập Tapjoy\39;s Hướng dẫn về quyền riêng tư của người dùng để biết thêm chi tiết và giá trị trong từng phương thức.

Thêm Tapjoy vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA

Làm theo các bước trong phần Cài đặt CCPA để thêm Tapjoy vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA trong AdMob Giao diện người dùng.

Quyền

Để có hiệu suất tối ưu, Tapjoy đề xuất thêm các quyền tuỳ chọn sau vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>

Tham số mạng cụ thể

Bộ chuyển đổi Tapjoy hỗ trợ một thông số yêu cầu bổ sung. Bạn có thể chuyển thông số này đến bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp TapjoyExtrasBundleBuilder. TapjoyExtrasBundleBuilder bao gồm phương thức sau:

setDebug(bool)
Khi bật chế độ gỡ lỗi trên SDK Tapjoy, bạn có thể xem nhiều thao tác Tapjoy trong Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Tapjoy. Thông số này được hỗ trợ cho tất cả các định dạng quảng cáo.

Dưới đây là ví dụ về mã về cách đặt các tham số của yêu cầu quảng cáo này:

Java

Bundle extras = new TapjoyAdapter.TapjoyExtrasBundleBuilder()
     .setDebug(true)
     .build();
AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder()
     .addNetworkExtrasBundle(TapjoyAdapter.class, extras)
     .build());

Kotlin

val extras = TapjoyExtrasBundleBuilder()
     .setDebug(true)
     .build()
val adRequest = AdRequest
     .addNetworkExtrasBundle(TapjoyAdapter::class.java, extras)
     .build()

Xác minh bộ chuyển đổi và phiên bản SDK

Để ghi lại các phiên bản bộ chuyển đổi và SDK, hãy sử dụng đoạn mã sau:

TapjoyMediationAdapter adapter = new TapjoyMediationAdapter();
VersionInfo adapterVersion = adapter.getVersionInfo();
VersionInfo sdkVersion = adapter.getSDKVersionInfo();
// Log the adapter patch version to 3 digits to represent the x.x.x.x versioning
// used by adapters.
Log.d("TAG", String.format(
  "Adapter version: %d.%d.%03d",
  adapterVersion.getMajorVersion(),
  adapterVersion.getMinorVersion(),
  adapterVersion.getMicroVersion()));
Log.d("TAG", String.format(
  "SDK version: %d.%d.%d",
  sdkVersion.getMajorVersion(),
  sdkVersion.getMinorVersion(),
  sdkVersion.getMicroVersion()));

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không nhận được quảng cáo từ Tapjoy, bạn có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ nội dung phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng ResponseInfo.getAdapterResponse() trong các lớp sau:

Định dạng Tên lớp
Quảng cáo xen kẽ Bộ chuyển đổi Tapjoy
Được thưởng Dàn xếp Tapjoy

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi Tapjoy gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
101 Các thông số máy chủ Tapjoy được định cấu hình trong AdMob Giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
103 Nhà xuất bản phải yêu cầu quảng cáo có ngữ cảnh Activity.
104 Không thể khởi chạy Tapjoy SDK.
105 Đã xảy ra lỗi khi trình bày Tapjoy trong khi phát video.
106 Tapjoy SDK không thể tải hai quảng cáo cho cùng một ID vị trí cùng một lúc.
107 Ứng dụng không yêu cầu quảng cáo gốc.
108 SDK Tapjoy không có nội dung quảng cáo.
101 Các thông số máy chủ Tapjoy được định cấu hình trong AdMob Giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
102 Không thể khởi chạy Tapjoy SDK.
103 Bộ chuyển đổi Tapjoy không hỗ trợ định dạng quảng cáo đang được yêu cầu.
104 Tapjoy gửi được một lệnh gọi lại tải thành công nhưng không có nội dung nào.
105 Một quảng cáo đã được tải cho cấu hình mạng này.
106 Tapjoy SDK trả về lệnh gọi lại lỗi không thành công video.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp Android của Tapjoy

Phiên bản 12.10.0.1

 • Cập nhật compileSdkVersiontargetSdkVersion thành API 31.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 21.0.0.
 • Cập nhật cấp độ API Android tối thiểu bắt buộc lên 19.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.0.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.10.0.

Phiên bản 12.10.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.10.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.10.0.

Phiên bản 12.9.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.9.1.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 20.6.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.9.1.

Phiên bản 12.9.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.9.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 20.5.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.5.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.9.0.

Phiên bản 12.8.1.1

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.8.1.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 20.4.0.
 • Khắc phục sự cố có thể xảy ra nếu trường TJError.message của Tapjoy bị rỗng.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.8.1.

Phiên bản 12.8.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.8.1.
 • Khắc phục vấn đề NullPointerException đang ghi nhật ký khi bộ chuyển đổi ghi lại lỗi.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 20.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.2.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.8.1.

Phiên bản 12.8.0.1

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 20.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.0.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.8.0.

Phiên bản 12.8.0.0

 • Khắc phục thông báo lỗi không chính xác.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.8.0.

Phiên bản 12.7.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.7.1.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.5.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.5.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.7.1.

Phiên bản 12.7.0.0

 • Khắc phục vấn đề trình chuyển đổi trả về một chuỗi phiên bản không chính xác.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.4.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.7.0.

Phiên bản 12.6.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.6.1.
 • Hiện tại, việc tải nhiều quảng cáo xen kẽ có cùng tên vị trí Tapjoy sẽ dẫn đến lỗi tải cho yêu cầu thứ hai. Hành vi này hiện khớp với hành vi hiện tại đối với quảng cáo có tặng thưởng.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.6.1.

Phiên bản 12.6.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.6.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.6.0.

Phiên bản 12.4.2.1

 • Thêm mã lỗi mô tả và lý do lỗi tải/hiển thị bộ chuyển đổi.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.0.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.0.1.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.4.2.

Phiên bản 12.4.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.4.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.4.2.

Phiên bản 12.4.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.4.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.4.1.

Phiên bản 12.4.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.4.0.

Phiên bản 12.3.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.3.4.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 18.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Tapjoy SDK phiên bản 12.3.4.

Phiên bản 12.3.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.3.3.

Phiên bản 12.3.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.3.2.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 18.2.0.

Phiên bản 12.3.1.1

 • Bộ chuyển đổi Tapjoy hiện chỉ yêu cầu một quảng cáo cho mỗi vị trí.

Phiên bản 12.3.1.0

 • Đã cập nhật trình chuyển đổi để gọi sự kiện quảng cáo &a39;onClick().
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.3.1.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 17.2.1.

Phiên bản 12.2.1.1

 • Đã thêm khả năng đặt giá thầu vào bộ chuyển đổi cho quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng.

Phiên bản 12.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.2.1.

Phiên bản 12.2.0.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để hỗ trợ API quảng cáo có tặng thưởng mới đang ở giai đoạn thử nghiệm beta.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 17.2.0.

Phiên bản 12.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 12.2.0.

Phiên bản 12.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK tapjoy versiobn 12.1.0.

Phiên bản 12.0.0.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để gọi sự kiện quảng cáo onRewardedVideoComplete().

Phiên bản 12.0.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK tapjoy versiobn 12.0.0.

Phiên bản 11.12.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK tapjoy versiobn 11.12.2.

Phiên bản 11.12.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK tapjoy versiobn 11.12.1.

Phiên bản 11.12.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK tapjoy versiobn 11.12.0.

Phiên bản 11.11.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 11.11.1.

Phiên bản 11.11.0.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để tương thích với Tapjoy SDK phiên bản 11.11.0.

Phiên bản 11.10.2.0

 • Đã cập nhật số tiền thưởng mặc định thành 1.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 11.10.2.

Phiên bản 11.10.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 11.10.1.

Phiên bản 11.10.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Tapjoy phiên bản 11.10.0.

Phiên bản 11.9.1.0

 • Bản phát hành đầu tiên. Hỗ trợ quảng cáo xen kẽ dạng video và quảng cáo dạng video dựa trên phần thưởng.